Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Indalsälven (WA55832641)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Indalsälven (WA55832641)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Indalsälven (WA55832641)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Indalsälven (WA55832641)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:59 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jämtland - 23
Kommun
Åre - 2321
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Övre Indalsälven
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7031999
SWEREF99 TM Östlig: 391851

RT 90 2,5 gon V - X: 7035800
RT 90 2,5 gon V - Y: 1351600

WGS84 Latitud: 63.40012877
WGS84 Longitud: 12.83491095

ETRS-89 Latitud: 63.40012
ETRS-89 Longitud: 12.83489

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Indalsälven Vattenkemi Staa
SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten Staa

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Indalsälven Vattenkemi Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 4 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Ljusförhållanden   4 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Temperaturförhållande   4 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Försurning pH 4 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Försurning Sulfat 4 gånger per år 2003 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 2003 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 1993 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten Övriga biologiska parametrar   4 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten Övriga biologiska parametrar E-coli 4 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten Övriga biologiska parametrar Heterotrofa bakterier 4 gånger per år 1993 -
SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten Övriga biologiska parametrar Koliforma bakterier 4 gånger per år 1993 -