Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Nordmalingsfjärden (WA70160635)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nordmalingsfjärden (WA70160635)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nordmalingsfjärden (WA70160635)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Nordmalingsfjärden (WA70160635)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:43 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Nordmaling - 2401
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Södra Västerbottens VRO Bottenhavsdelen
Startår
2006
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7050240
SWEREF99 TM Östlig: 727497

RT 90 2,5 gon V - X: 7049818
RT 90 2,5 gon V - Y: 1687572

WGS84 Latitud: 63.5073333333
WGS84 Longitud: 19.5738333333

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Nordmalingsfjärden Hydrografi och närsalter NF1

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nordmalingsfjärden Hydrografi och närsalter Växtplankton   1 gång per år 2006 -
SRK, Nordmalingsfjärden Hydrografi och närsalter Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2006 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nordmalingsfjärden Hydrografi och närsalter Syrgasförhållanden   1 gång per år 2006 -
SRK, Nordmalingsfjärden Hydrografi och närsalter Ljusförhållanden   1 gång per år 2006 -
SRK, Nordmalingsfjärden Hydrografi och närsalter Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2006 -
SRK, Nordmalingsfjärden Hydrografi och närsalter Näringsämnen   1 gång per år 2006 -
SRK, Nordmalingsfjärden Hydrografi och närsalter Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 1 gång per år 2006 -
SRK, Nordmalingsfjärden Hydrografi och närsalter Näringsämnen Totalmängd fosfor - vinter 1 gång per år 2013 2013
SRK, Nordmalingsfjärden Hydrografi och närsalter Näringsämnen Totalmängd kväve - vinter 1 gång per år 2013 2013
SRK, Nordmalingsfjärden Hydrografi och närsalter Näringsämnen Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter 1 gång per år 2013 2013
SRK, Nordmalingsfjärden Hydrografi och närsalter Näringsämnen Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter 1 gång per år 2013 2013
SRK, Nordmalingsfjärden Hydrografi och närsalter Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 1 gång per år 2006 -
SRK, Nordmalingsfjärden Hydrografi och närsalter Temperaturförhållande   1 gång per år 2006 -
SRK, Nordmalingsfjärden Hydrografi och närsalter Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2006 -
SRK, Nordmalingsfjärden Hydrografi och närsalter Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 1 gång per år 2006 -
SRK, Nordmalingsfjärden Hydrografi och närsalter Försurning   1 gång per år 2006 -
SRK, Nordmalingsfjärden Hydrografi och närsalter Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2006 -