Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Örefjärden (WA59485772)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Örefjärden (WA59485772)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Örefjärden (WA59485772)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Örefjärden (WA59485772)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Umeå - 2480
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområden
Södra Bottenviken kust
Södra Västerbotten med kustvatten
Startår
2008
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7053538
SWEREF99 TM Östlig: 739225

RT 90 2,5 gon V - X: 7052968
RT 90 2,5 gon V - Y: 1699343

WGS84 Latitud: 63.5290395621
WGS84 Longitud: 19.8135403018

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Miljögifter i kustfisk, Västerbottens län Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material Örefjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Miljögifter i kustfisk, Västerbottens län Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material Prioriterade ämnen   1 gång per år 2008 -
RMÖ, Miljögifter i kustfisk, Västerbottens län Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 2008 -
RMÖ, Miljögifter i kustfisk, Västerbottens län Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material Prioriterade ämnen Hexaklorbensen 1 gång per år 2008 -
RMÖ, Miljögifter i kustfisk, Västerbottens län Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2008 -
RMÖ, Miljögifter i kustfisk, Västerbottens län Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar 1 gång per år 2008 -
RMÖ, Miljögifter i kustfisk, Västerbottens län Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2008 -
RMÖ, Miljögifter i kustfisk, Västerbottens län Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2008 -
RMÖ, Miljögifter i kustfisk, Västerbottens län Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan 1 gång per år 2008 -
RMÖ, Miljögifter i kustfisk, Västerbottens län Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar 1 gång per år 2008 -
RMÖ, Miljögifter i kustfisk, Västerbottens län Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material Prioriterade ämnen DDT 1 gång per år 2008 -
RMÖ, Miljögifter i kustfisk, Västerbottens län Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2008 -
RMÖ, Miljögifter i kustfisk, Västerbottens län Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 2008 -
RMÖ, Miljögifter i kustfisk, Västerbottens län Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 2008 -
RMÖ, Miljögifter i kustfisk, Västerbottens län Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 1 gång per år 2008 -
RMÖ, Miljögifter i kustfisk, Västerbottens län Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 2008 -
RMÖ, Miljögifter i kustfisk, Västerbottens län Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 2008 -
RMÖ, Miljögifter i kustfisk, Västerbottens län Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2008 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Miljögifter i kustfisk, Västerbottens länPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenDDT
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenHexaklorbensen
Prioriterade ämnenHexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink