Nordmalingsfjärden, recip

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE705575-168260
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Nordmalingsfjärden (WA70160635)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nordmalingsfjärden (WA70160635)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nordmalingsfjärden (WA70160635)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Nordmalingsfjärden (WA70160635)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:43 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Nordmaling - 2401
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Södra Västerbottens VRO Bottenhavsdelen
Startår
1975
Slutår
2004
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7056108
SWEREF99 TM Östlig: 722452

RT 90 2,5 gon V - X: 7055750
RT 90 2,5 gon V - Y: 1682600

WGS84 Latitud: 63.5629487725
WGS84 Longitud: 19.4809358809

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Nordmaling avloppsreningsverk Vattenkemi Nordmalingsfjärden, recip

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Nordmaling avloppsreningsverk Vattenkemi Syrgasförhållanden   1 gång per år 1975 2004
RK, Nordmaling avloppsreningsverk Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 1975 2004
RK, Nordmaling avloppsreningsverk Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 1975 2004
RK, Nordmaling avloppsreningsverk Vattenkemi Temperaturförhållande   1 gång per år 1975 2004
RK, Nordmaling avloppsreningsverk Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1975 2004
RK, Nordmaling avloppsreningsverk Vattenkemi Försurning   1 gång per år 1975 2004
RK, Nordmaling avloppsreningsverk Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1975 2004