Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lillfjärden (WA37546341)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lillfjärden (WA37546341)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lillfjärden (WA37546341)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lillfjärden (WA37546341)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Umeå - 2480
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområden
Mellanbygden med kustvatten
Södra Bottenviken kust
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7089206
SWEREF99 TM Östlig: 770473

RT 90 2,5 gon V - X: 7088245
RT 90 2,5 gon V - Y: 1731045

WGS84 Latitud: 63.8252553564
WGS84 Longitud: 20.5006614069

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi TL5 Lillfjärden, TL5

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Växtplankton   3 gånger per år 2003 -
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 3 gånger per år 2003 -
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Växtplankton Totalbiomassa 3 gånger per år 2003 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Ljusförhållanden   4 gånger per år 1983 -
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 1983 -
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Näringsämnen Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter 1 gång per år 2003 -
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 3 gånger per år 2003 -
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd fosfor - vinter 1 gång per år 2003 -
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd kväve - vinter 1 gång per år 2003 -
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Näringsämnen Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter 1 gång per år 2003 -
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 3 gånger per år 2003 -
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1983 -
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Temperaturförhållande   4 gånger per år 1983 -
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1983 -
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 1983 -
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1983 -