Lillfjärden, vid fribadplats

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE708892-173089
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lillfjärden (WA37546341)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lillfjärden (WA37546341)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lillfjärden (WA37546341)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lillfjärden (WA37546341)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:43 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Umeå - 2480
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområden
Mellanbygden med kustvatten
Södra Bottenviken kust
Startår
1983
Slutår
2005
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7089884
SWEREF99 TM Östlig: 770319

RT 90 2,5 gon V - X: 7088925
RT 90 2,5 gon V - Y: 1730899

WGS84 Latitud: 63.8314310812
WGS84 Longitud: 20.4987200993

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Lillfjärden, Vid fribadplats

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1983 2005
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1983 2005
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1983 2005
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1983 2005
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 1983 2005
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1983 2005
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1983 2005