Täftefjärden, vid ådeltat (Täfteåns utlopp)

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE708921-173053
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lillfjärden (WA37546341)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lillfjärden (WA37546341)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lillfjärden (WA37546341)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lillfjärden (WA37546341)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Umeå - 2480
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Mellanbygden med kustvatten
Startår
1983
Slutår
2005
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7090171
SWEREF99 TM Östlig: 769947

RT 90 2,5 gon V - X: 7089217
RT 90 2,5 gon V - Y: 1730531

WGS84 Latitud: 63.83
WGS84 Longitud: 20.49

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Täftefjärden, vid ådeltat (Täfteåns utlopp)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1983 2005
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Ljusförhållanden   4 gånger per år 1983 2005
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 1983 2005
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 1983 2005
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Temperaturförhållande   4 gånger per år 1983 2005
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1983 2005
RK, Täfteå avloppsreningsverk Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1983 2005