Rönnskär, strax N Lotsstationen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE718623-176179
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skelleftebukten (SE643820-212260)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skelleftebukten (WA57296754)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skelleftebukten (WA57296754)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skelleftebukten (WA57296754)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2021-01-20 13:28 av Länsstyrelsen i Västerbottens län
Vattenkategori
Kust
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Skellefteå - 2482
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområden
Skellefteälven med kustvatten
Södra Bottenviken kust
Startår
2003
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7187559
SWEREF99 TM Östlig: 799972

RT 90 2,5 gon V - X: 7186230
RT 90 2,5 gon V - Y: 1761795

WGS84 Latitud: 64.6786883045
WGS84 Longitud: 21.2938337073

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Rönnskär, strax N Lotsstationen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen   Var femte år 2003 2009
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Var femte år 2003 2009
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var femte år 2003 2009
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var femte år 2003 2009
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var femte år 2003 2009
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var femte år 2003 2009
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var femte år 2003 2009
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Särskilda förorenande ämnen   Var femte år 2003 2009
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var femte år 2003 2009
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) annat 2003 2009
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Särskilda förorenande ämnen Zink Var femte år 2003 2009
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Särskilda förorenande ämnen Koppar Var femte år 2003 2009

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, RönnskärsverkenPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningRK, RönnskärsverkenPrioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenZink