Byskefjärden (referens)

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE721562-175658
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Byskefjärden (WA80274577)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Byskefjärden (WA80274577)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Byskefjärden (WA80274577)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Byskefjärden (WA80274577)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Skellefteå - 2482
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområden
Åby-, Byske- och Kågeälven med kustvatten
Södra Bottenviken kust
Startår
2003
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7216881
SWEREF99 TM Östlig: 794389

RT 90 2,5 gon V - X: 7215625
RT 90 2,5 gon V - Y: 1756585

WGS84 Latitud: 64.9451703981
WGS84 Longitud: 21.2379362305

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Byskefjärden (referens)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen   Var femte år 2003 2009
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var femte år 2003 2009
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var femte år 2003 2009
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var femte år 2003 2009
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Särskilda förorenande ämnen   Var femte år 2003 2009
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var femte år 2003 2009
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Särskilda förorenande ämnen Zink Var femte år 2003 2009
RK, Rönnskärsverken Metaller och miljögifter i kustabborre Särskilda förorenande ämnen Koppar Var femte år 2003 2009