Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Storfjärden (WA33917743)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Storfjärden (WA33917743)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Storfjärden (WA33917743)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Storfjärden (WA33917743)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Piteå - 2581
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområden
Fyrkanten med kustvatten
Norra Bottenviken kust
Startår
2004
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7265493
SWEREF99 TM Östlig: 813180

RT 90 2,5 gon V - X: 7264000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1776000

WGS84 Latitud: 65.3612637939
WGS84 Longitud: 21.7425130043

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Norrbottens län, Metaller och miljögifter i fisk Metaller och organiska miljögifter i strömming, Hav Storfjärden Storfjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Norrbottens län, Metaller och miljögifter i fisk Metaller och organiska miljögifter i strömming, Hav Prioriterade ämnen   1 gång per år 2004 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller och miljögifter i fisk Metaller och organiska miljögifter i strömming, Hav Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 2004 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller och miljögifter i fisk Metaller och organiska miljögifter i strömming, Hav Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan 1 gång per år 2004 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller och miljögifter i fisk Metaller och organiska miljögifter i strömming, Hav Prioriterade ämnen Hexaklorbensen 1 gång per år 2004 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller och miljögifter i fisk Metaller och organiska miljögifter i strömming, Hav Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter 1 gång per år 2004 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller och miljögifter i fisk Metaller och organiska miljögifter i strömming, Hav Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar 1 gång per år 2004 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller och miljögifter i fisk Metaller och organiska miljögifter i strömming, Hav Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) 1 gång per år 2004 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller och miljögifter i fisk Metaller och organiska miljögifter i strömming, Hav Prioriterade ämnen DDT 1 gång per år 2004 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller och miljögifter i fisk Metaller och organiska miljögifter i strömming, Hav Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2004 -
RMÖ, Norrbottens län, Metaller och miljögifter i fisk Metaller och organiska miljögifter i strömming, Hav Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 1 gång per år 2004 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Norrbottens län, Metaller och miljögifter i fiskPrioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenDDT
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenHexabromcyklododekaner (HBCDD)
Prioriterade ämnenHexaklorbensen
Prioriterade ämnenHexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Operativ övervakningRMÖ, Norrbottens län, Metaller och miljögifter i fiskPrioriterade ämnenHexabromcyklododekaner (HBCDD)