Meny

Vi vill ha, och behöver, dina synpunkter!

Här kan du lämna dina synpunkter på en eller flera specifika vattenförekomster. Vi vill veta om du tycker att vattenförekomsten har fått rätt statusklassning, om det är rätt åtgärder som föreslås eller om det är något annat som du tycker att vi behöver veta för att kunna göra bättre prioriteringar. 

För att hitta de vatten du vill lämna synpunkter på använder du sökfunktionen. När du ska söka kan du antingen göra det via huvudavrinningsområde eller kommun. Är det en viss typ av vatten (sjö, vattendrag etc) markerar du detta under vattenkategori. Observera att om du länkats hit via en vattenförekomst/åtgärd i VISS är det den vattenförekomsten/åtgärden som din kommentar kommer att kopplas till.

Bakgrund

Den 1 november 2014 till den 30 april 2015* genomförs samråd kring Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för Sveriges fem vattendistrikt. I samrådet vill vi ha in så många synpunkter som möjligt för att vi ska kunna göra så välgrundade prioriteringar, och fatta långsiktigt hållbara beslut, som möjligt. För mer information om vattenförvaltning och hur du kan påverka via samrådet vänligen se Samråd under förvaltningscykeln 2009-2015 på vattenmyndigheternas hemsida.

*) P g a tekniska probelm har kungörelsen försenats och därmed förskjuts sista dag för samrådet i Södra Östersjöns vatttendistrikt till 5 maj.

Samrådsstämpel.jpg

Sök efter vattenförekomster

Genom att välja ett huvudavrinningsområde begränsas sökningen till detta område. För en överblick av aktuella huvudavriningsområden vänligen se kartan i VISS.


Genom att välja en kommun begränsas sökningen till detta område.

Genom att välja en viss vattenkategori begränsas sökningen till denna typ av vatten.