Lämna synpunkt

Lämna dina synpunkter på en eller flera vattenförekomster

För att hitta de vatten du vill lämna synpunkter på använder du sökfunktionen. Du kan söka antingen via huvudavrinningsområde eller kommun. Är det en viss typ av vatten (sjö, vattendrag etc) markerar du detta under vattenkategori. Observera att om du länkats hit via en vattenförekomst i VISS är det den vattenförekomsten som din kommentar kommer att kopplas till. 

Det går också att använda kartan till höger för att hitta det vatten du vill lämna synpunkter på. Kartan innehåller de vattenförekomster som omfattas av samrådet. Informationsklicka (vänster musknapp) på vattnet och välj "Lämna samrådssynpunkt" för att komma till formuläret för det aktuella vattnet. Geodatat går också att ladda ner som shapefil i SWEREF99: hämta geodata.

 

Kraftigt modifierade vattenförekomster på grund av vattenkraft – Förslag på miljökvalitetsnormer

Vattenmyndigheterna fattade beslut i december 2016 om vilka vatten som är kraftigt modifierade på grund av vattenkraft. Samtidigt beslutades om nu gällande miljökvalitetsnormer för dessa vattenförekomster. För samtliga kraftigt modifierade vatten beslutades miljökvalitetsnormerna som avser ekologisk potential till god ekologisk potential 2027. Det preciserades dock inte närmare vad detta krav innebär för varje vattenförekomst, vare sig i fråga om vilka åtgärder som behövs eller vilken ekologisk nytta som de förväntas leda till.

De beslutade miljökvalitetsnormerna behöver specificeras tydligare, för att det ska framgå vilken miljökvalitet som bedöms möjlig och rimlig att uppnå i varje vattenförekomst som är kraftigt modifierat. Detta ska ske efter en avvägning mellan nyttan med vattenkraftsverksamheten som energikälla och miljönyttan med olika miljöförbättrande åtgärder (se Havs- och vattenmyndighetens vägledning om fastställande av kraftigt modifierat vatten i vattenförekomster med vattenkraft, Havs- och vattenmyndigheten, 2016). Inför beslutet 2016 beslutade därför de fem vattendelegationerna i juni 2014 om att mer preciserade miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft ska fattas senare, i december 2018. Nu är vi framme vid samrådet av dessa förslag.

För mer information om vattenförvaltning och hur du kan påverka via samrådet vänligen se www.vattenmyndigheterna.se.

Valt samråd,Kraftigt Modifierade Vatten 20180502-20180915, är inte aktivt!