Lämna synpunkt

Lämna dina synpunkter på en eller flera vattenförekomster

Du kan lämna synpunkter för alla delar på en vattenförekomst som ingår i underlagsmaterialet till Vattenmyndigheternas förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram, som till exempel statusklassningar, normer, åtgärder, risk, påverkan.

Hitta vattnet via sökfunktionen
För att hitta de vatten du vill lämna synpunkter på använder du sökfunktionen i rutan längre ned. Du kan söka antingen via huvudavrinningsområde eller kommun. Är det en viss typ av (vatten, sjö, vattendrag eller annat) markerar du i rutan under rubriken vattenkategori.

Hitta vattnet via kartan
Det går också att använda kartan till höger för att hitta det vatten du vill lämna synpunkter på.

  • Zooma in i kartan tills du ser markerade vattenförekomster. Kartan innehåller de vattenförekomster som omfattas av samrådet.
  • Klicka med vänster musknapp på vattnet
  • Klicka på länken "Mer information" längst ned till höger. Du kommer då till ett formulär för det aktuella vattnet. 

 Observera 

Om du länkats hit via en vattenförekomst i VISS är det den vattenförekomsten som din synpunkt kommer att lämnas på. 

Om du vill lämna synpunkter för flera åtgärder eller vattenförekomster samtidigt, till exempel för alla vattenförekomster inom en kommun så kan du använda dig av följande excelfil. Mall för samrådssynpunkter

Mallen innehåller instruktioner om hur du fyller i den och vart du skickar den.

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

En viktig del i vattenförvaltningsarbetet är öppenhet och inflytande. Därför genomför vattenmyndigheterna samråd inför större moment och beslut. Berörda och intresserade får chans att granska och tycka till om förslag.

I slutet av en förvaltningscykel fattas beslut om förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Innan beslut ska vattenmyndigheterna enligt lag genomföra flera samråd. Syftet är att få in synpunkter från berörda. Besluten ska bli så väl underbyggda och förankrade som möjligt.

Mer information om vattenförvaltning och hur du kan påverka via samrådet finns på vattenmyndigheternas webbplats.

 www.vattenmyndigheterna.se.

Valt samråd,Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027, är inte aktivt!