Lämna synpunkt

Lämna dina synpunkter på en eller flera vattenförekomster

Du kan lämna synpunkter för alla delar på en vattenförekomst som ingår i underlagsmaterialet till Vattenmyndigheternas förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram, som till exempel statusklassningar, normer, åtgärder, risk, påverkan.

Hitta vattnet via sökfunktionen
För att hitta de vatten du vill lämna synpunkter på använder du sökfunktionen i rutan längre ned. Du kan söka antingen via huvudavrinningsområde eller kommun. Är det en viss typ av (vatten, sjö, vattendrag eller annat) markerar du i rutan under rubriken vattenkategori.

Hitta vattnet via kartan
Det går också att använda kartan till höger för att hitta det vatten du vill lämna synpunkter på.

  • Zooma in i kartan tills du ser markerade vattenförekomster. Kartan innehåller de vattenförekomster som omfattas av samrådet.
  • Klicka med vänster musknapp på vattnet
  • Klicka på "Lämna synpunkt" längst ned till höger. Du kommer då till ett formulär för det aktuella vattnet. 

 Observera 

Om du länkats hit via en vattenförekomst i VISS är det den vattenförekomsten som din synpunkt kommer att lämnas på. 

Om du vill lämna synpunkter för flera åtgärder eller vattenförekomster samtidigt, till exempel för alla vattenförekomster inom en kommun så kan du använda dig av följande excelfil. Mall för samrådssynpunkter

Mallen innehåller instruktioner om hur du fyller i den och vart du skickar den.

 

Förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft

Samrådet om vatten påverkat av vattenkraft startar 1 mars 2021 och pågår till och med 30 april 2021. Det gäller bara vattenförekomster, både kraftigt modifierade vatten och naturliga, i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft och som ska omprövas åren 2022–2024 enligt Nationell plan för omprövning av vattenkraft (NAP).

 

 www.vattenmyndigheterna.se.

Valt samråd,Särskilt samråd om miljökvalitetsnormer på vattenförekomster påverkade av vattenkraft, är inte aktivt!