Meny

Hämta data

Vald kategori: Färdiga exporter - Miljökvalitetsnormer

Tillbaka
MKN (importanpassad)
MKN01 Grundvatten - Importanpassad export av Beslutade MKN hela Sverige Förvaltningscykel 2 2024-06-18 04.35.xlsx
Grundvatten - Beslutade MKN i förvaltningscykel 2, gällande miljökvalitetsnormer.
4,5 kB
MKN02 Kustvatten - Importanpassad export av Beslutade MKN hela Sverige Förvaltningscykel 2 2019-01-20 18.00.xlsx
Kustvatten - Beslutade MKN i förvaltningscykel 2, gällande miljökvalitetsnormer.
0,29 MB
MKN03 Sjöar - Importanpassad export av Beslutade MKN hela Sverige Förvaltningscykel 2 2019-01-20 18.02.xlsx
Sjöar - Beslutade MKN i förvaltningscykel 2, gällande miljökvalitetsnormer.
1,37 MB
MKN04 Vattendrag - Importanpassad export av Beslutade MKN hela Sverige Förvaltningscykel 2 2019-01-20 18.05.xlsx
Vattendrag - Beslutade MKN i förvaltningscykel 2, gällande miljökvalitetsnormer.
2,5 MB