Meny

Hämta data

Vald kategori: Färdiga exporter - Statusbedömning

Tillbaka
Parameterbedömningar - Ytvatten (importanpassad)
PB02 Kustvatten - Statusklassningar senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-04-24 18.02.xlsx
Senaste statusklassningar för kustvatten från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
1,49 MB
PB03 Sjöar - Statusklassningar senaste klassning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-04-24 18.43.xlsx
Senaste statusklassningar för sjöar från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
13,56 MB
PB04 Vattendrag - Statusklassningar senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-04-24 20.21.xlsx
Senaste statusklassningar för vattendrag från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
24,46 MB
Påverkansbedömning - Grundvatten (Importanpassad)
Påverkan grundvatten cykel 3 2019-04-24 20.14.xlsx 
Påverkansbedömningar av grundvatten i förvaltningscykel 3.
0,29 MB
Påverkansbedömning - Ytvatten (Importanpassad)
Påverkan kustvatten cykel 3 2019-04-24 20.10.xlsx
Påverkansbedömningar av kustvatten i förvaltningscykel 3.
0,35 MB
Påverkan sjöar cykel 3 2019-04-24 20.08.xlsx
Påverkansbedömningar av sjöar i förvaltningscykel 3.
1,2 MB
Påverkan vattendrag cykel 3 2019-04-24 20.03.xlsx
Påverkansbedömningar av vattendrag i förvaltningscykel 3.
2,7 MB
Statusbedömningssammanställning
SB01 Grundvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-04-24 18.45.xlsx
Statusbedömningssammanställning Grundvatten. Senaste statusklassningar för grundvatten från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
0,41 MB
SB02 Kustvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-04-24 18.03.xlsx
Statusbedömningssammanställning Kustvatten. Senaste statusklassningar för kustvatten från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
0,12 MB
SB03 Sjöar - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-04-24 18.38.xlsx
Statusbedömningssammanställning Sjöar. Senaste statusklassningar för sjöar från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
1,54 MB
SB04 Vattendrag - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-04-24 20.30.xlsx
Statusbedömningssammanställning Vattendrag. Senaste statusklassningar för vattendrag från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
3,11 MB