Meny

Hämta data

Vald kategori: Färdiga exporter - Statusbedömning

Tillbaka
Parameterbedömningar - Ytvatten (importanpassad)
PB02 Kustvatten - Statusklassningar senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-08-14 04.36.xlsx
Senaste statusklassningar för kustvatten från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
2,22 MB
PB03 Sjöar - Statusklassningar senaste klassning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-06-26 05.00.xlsx
Senaste statusklassningar för sjöar från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
14,25 MB
PB04 Vattendrag - Statusklassningar senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-06-26 05.21.xlsx
Senaste statusklassningar för vattendrag från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
26,28 MB
Påverkansbedömning - Grundvatten (Importanpassad)
Påverkan grundvatten cykel 3 2019-10-15 04.36.xlsx 
Påverkansbedömningar av grundvatten i förvaltningscykel 3.
0,38 MB
Påverkansbedömning - Ytvatten (Importanpassad)
Påverkan kustvatten cykel 3 2019-10-15 04.36.xlsx
Påverkansbedömningar av kustvatten i förvaltningscykel 3.
0,43 MB
Påverkan sjöar cykel 3 2019-10-15 04.37.xlsx
Påverkansbedömningar av sjöar i förvaltningscykel 3.
2,03 MB
Påverkan vattendrag cykel 3 2019-10-15 04.41.xlsx
Påverkansbedömningar av vattendrag i förvaltningscykel 3.
4,66 MB
Statusbedömningssammanställning
SB01 Grundvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-10-15 04.36.xlsx
Statusbedömningssammanställning Grundvatten. Senaste statusklassningar för grundvatten från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
0,4 MB
SB011 Grundvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2019-06-17 04.37.xlsx
Statusbedömningssammanställning Grundvatten för Cykel3. Senaste statusklassningar för grundvatten från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01.
0,36 MB
SB012 Grundvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2019-10-15 04.37.xlsx
Statusbedömningssammanställning Grundvatten för cykel3. Senaste statusklassningar för kustvatten från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01.
0,39 MB
SB02 Kustvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-10-15 04.36.xlsx
Statusbedömningssammanställning Kustvatten. Senaste statusklassningar för kustvatten från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
0,13 MB
SB021 Kustvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2019-10-15 04.37.xlsx
Statusbedömningssammanställning Kustvatten för cykel3. Senaste statusklassningar för kustvatten från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01.
0,12 MB
SB022 Kustvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2019-10-15 04.37.xlsx
Statusbedömningssammanställning Kustvatten för cykel3. Senaste statusklassningar för kustvatten från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01.
0,13 MB
SB03 Sjöar - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-08-14 04.48.xlsx
Statusbedömningssammanställning Sjöar. Senaste statusklassningar för sjöar från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
1,52 MB
SB031 Sjöar - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2019-10-15 05.11.xlsx
Statusbedömningssammanställning Sjöar för cykel3. Senaste statusklassningar för sjöar från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01.
1,08 MB
SB032a Sjöar - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2019-10-15 05.11.xlsx
Statusbedömningssammanställning Sjöar för cykel3. Senaste statusklassningar för sjöar från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01.
1,15 MB
SB04 Vattendrag - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-08-14 05.00.xlsx
Statusbedömningssammanställning Vattendrag. Senaste statusklassningar för vattendrag från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
3,09 MB
SB041 Vattendrag - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2019-08-14 05.51.xlsx
Statusbedömningssammanställning Vattendrag för cykel3. Senaste statusklassningar för vattendrag från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01.
2,17 MB
SB042 Vattendrag- Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2019-10-15 06.02.xlsx
Statusbedömningssammanställning Vattendrag för cykel3. Senaste statusklassningar för vattendrag från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01.
2,48 MB