Meny

Hämta data

Vald kategori: Färdiga exporter - Statusbedömning

Tillbaka
Parameterbedömningar - Ytvatten (importanpassad)
PB02 Kustvatten - Statusklassningar senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-08-14 04.36.xlsx
Senaste statusklassningar för kustvatten från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
2,22 MB
PB03 Sjöar - Statusklassningar senaste klassning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-06-26 05.00.xlsx
Senaste statusklassningar för sjöar från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
14,25 MB
PB04 Vattendrag - Statusklassningar senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-06-26 05.21.xlsx
Senaste statusklassningar för vattendrag från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
26,28 MB
Påverkansbedömning - Grundvatten (Importanpassad)
Påverkan grundvatten cykel 3 2020-03-29 04.35.xlsx  Visa historik
Påverkansbedömningar av grundvatten i förvaltningscykel 3.
0,38 MB
Påverkansbedömning - Ytvatten (Importanpassad)
Påverkan kustvatten cykel 3 2020-03-29 04.35.xlsx Visa historik
Påverkansbedömningar av kustvatten i förvaltningscykel 3.
0,44 MB
Påverkan sjöar cykel 3 2020-03-29 04.36.xlsx Visa historik
Påverkansbedömningar av sjöar i förvaltningscykel 3.
2,29 MB
Påverkan vattendrag cykel 3 2020-03-27 04.38.xlsx Visa historik
Påverkansbedömningar av vattendrag i förvaltningscykel 3.
5,16 MB
Statusbedömningssammanställning
SB01 Grundvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2020-03-29 04.36.xlsx Visa historik
Statusbedömningssammanställning Grundvatten. Senaste statusklassningar för grundvatten från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
0,4 MB
SB011 Grundvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2019-06-17 04.37.xlsx Visa historik
Statusbedömningssammanställning Grundvatten för Cykel3. Senaste statusklassningar för grundvatten från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01.
0,36 MB
SB012 Grundvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2020-03-29 04.36.xlsx Visa historik
Statusbedömningssammanställning Grundvatten för cykel3. Senaste statusklassningar för kustvatten från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01.
0,39 MB
SB02 Kustvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2020-03-29 04.36.xlsx Visa historik
Statusbedömningssammanställning Kustvatten. Senaste statusklassningar för kustvatten från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
0,13 MB
SB021 Kustvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2020-03-29 04.36.xlsx Visa historik
Statusbedömningssammanställning Kustvatten för cykel3. Senaste statusklassningar för kustvatten från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01.
0,12 MB
SB022 Kustvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2020-03-29 04.36.xlsx Visa historik
Statusbedömningssammanställning Kustvatten för cykel3. Senaste statusklassningar för kustvatten från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01.
0,13 MB
SB03 Sjöar - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-08-14 04.48.xlsx Visa historik
Statusbedömningssammanställning Sjöar. Senaste statusklassningar för sjöar från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
1,52 MB
SB031 Sjöar - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2020-03-29 04.49.xlsx Visa historik
Statusbedömningssammanställning Sjöar för cykel3. Senaste statusklassningar för sjöar från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01.
1,13 MB
SB032a Sjöar - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2020-03-29 04.49.xlsx Visa historik
Statusbedömningssammanställning Sjöar för cykel3. Senaste statusklassningar för sjöar från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01.
1,18 MB
SB04 Vattendrag - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-08-14 05.00.xlsx Visa historik
Statusbedömningssammanställning Vattendrag. Senaste statusklassningar för vattendrag från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
3,09 MB
SB041 Vattendrag - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2019-08-14 05.51.xlsx Visa historik
Statusbedömningssammanställning Vattendrag för cykel3. Senaste statusklassningar för vattendrag från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01.
2,17 MB
SB042 Vattendrag- Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2020-03-29 05.28.xlsx Visa historik
Statusbedömningssammanställning Vattendrag för cykel3. Senaste statusklassningar för vattendrag från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01.
2,56 MB
Statusklassning i alla cykler
KC01 - Statusklassning i varje cykel för Grundvatten 2020-03-29 04.55.xlsx Visa historik
Innehåller den senaste statusklassningen inom varje cykel på en parameter för alla Sveriges grundvatten.
Inkluderar tillförlitlighet och osäkerhetsklassning som extra information.
0,58 MB
KC02 - Statusklassning i varje cykel för Kustvatten 2020-03-29 04.51.xlsx Visa historik
Innehåller den senaste statusklassningen inom varje cykel på en parameter för alla Sveriges kustvatten.
Inkluderar tillförlitlighet och osäkerhetsklassning som extra information.
0,41 MB
KC03 - Statusklassning i varje cykel för Sjöar 2020-03-27 12.20.xlsx Visa historik
Innehåller den senaste statusklassningen inom varje cykel på en parameter för alla Sveriges sjöar.
Inkluderar tillförlitlighet och osäkerhetsklassning som extra information.
5,33 MB