Meny

Hämta data

Vald kategori: Färdiga exporter - Statusbedömning

Tillbaka
Parameterbedömningar
PB021 Kustvatten - Statusklassningar senaste bedömning förvaltningscykel 3 2021-01-26 05.05.xlsx Visa historik
Senaste statusklassningar av kustvatten i förvaltningscykel 3.
1,51 MB
PB031 Sjöar - Statusklassningar senaste klassning förvaltningscykel 3 2021-01-26 05.06.xlsx Visa historik
Senaste statusklassningar för sjöar i förvaltningscykel 3
7,53 MB
PB041 Vattendrag - Statusklassningar senaste bedömning förvaltningscykel 3 2021-01-26 05.21.xlsx Visa historik
Senaste statusklassningar för vattendrag i förvaltningscykel 3
16,34 MB
Parameterbedömningar - Ytvatten (importanpassad)
PB02 Kustvatten - Statusklassningar senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-08-14 04.36.xlsx
Senaste statusklassningar för kustvatten från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
2,22 MB
PB03 Sjöar - Statusklassningar senaste klassning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-06-26 05.00.xlsx
Senaste statusklassningar för sjöar från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
14,25 MB
PB04 Vattendrag - Statusklassningar senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-06-26 05.21.xlsx
Senaste statusklassningar för vattendrag från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
26,28 MB
Påverkansbedömning - Grundvatten (Importanpassad)
PG01 Påverkan grundvatten cykel 3 2021-01-26 04.35.xlsx  Visa historik
Påverkansbedömningar av grundvatten i förvaltningscykel 3.
0,38 MB
Påverkansbedömning - Ytvatten (Importanpassad)
PY02 Påverkan kustvatten cykel 3 2021-01-26 04.35.xlsx Visa historik
Påverkansbedömningar av kustvatten i förvaltningscykel 3.
0,45 MB
PY03 Påverkan sjöar cykel 3 2021-01-26 04.36.xlsx Visa historik
Påverkansbedömningar av sjöar i förvaltningscykel 3.
2,29 MB
PY04 Påverkan vattendrag cykel 3 2021-01-26 04.38.xlsx Visa historik
Påverkansbedömningar av vattendrag i förvaltningscykel 3.
5,19 MB
Riskbedömningar (importanpassad)
RI01 Riskbedömning ytvatten ekologisk status förvaltningsstatus 3 2021-01-26 05.26.xlsx Visa historik
2,87 MB
RI03 Riskbedömning ytvatten kemisk status förvaltningsstatus 3 2021-01-26 05.27.xlsx Visa historik
2,9 MB
RI04 Riskbedömning grundvatten kemisk status förvaltningsstatus 3 2021-01-26 05.27.xlsx Visa historik
0,25 MB
RI05 Riskbedömning grundvatten kvantitativ status förvaltningsstatus 3 2021-01-26 05.27.xlsx Visa historik
0,05 MB
Statusbedömningssammanställning
SB01 Grundvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2020-04-02 04.36.xlsx
Statusbedömningssammanställning Grundvatten. Senaste statusklassningar för grundvatten från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
0,4 MB
SB011 Grundvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2021-01-26 04.37.xlsx
Statusbedömningssammanställning Grundvatten för Cykel3. Senaste statusklassningar för grundvatten från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01.
0,39 MB
SB012 Grundvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2021-01-26 04.37.xlsx
Statusbedömningssammanställning Grundvatten för cykel3. Senaste statusklassningar för kustvatten från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01.
0,39 MB
SB02 Kustvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2020-08-31 04.36.xlsx
Statusbedömningssammanställning Kustvatten. Senaste statusklassningar för kustvatten från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
0,12 MB
SB021 Kustvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2021-01-26 04.36.xlsx
Statusbedömningssammanställning Kustvatten för cykel3. Senaste statusklassningar för kustvatten från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01.
0,12 MB
SB022 Kustvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2021-01-26 04.37.xlsx
Statusbedömningssammanställning Kustvatten för cykel3. Senaste statusklassningar för kustvatten från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01.
0,13 MB
SB03 Sjöar - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-08-14 04.48.xlsx
Statusbedömningssammanställning Sjöar. Senaste statusklassningar för sjöar från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
1,52 MB
SB031 Sjöar - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2021-01-26 04.55.xlsx
Statusbedömningssammanställning Sjöar för cykel3. Senaste statusklassningar för sjöar från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01. Innehåller information om vilka sjöar som ingår i samrådet som påbörjas 2020-11-01.
1,14 MB
SB032a Sjöar - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2021-01-26 04.54.xlsx
Statusbedömningssammanställning Sjöar för cykel3. Senaste statusklassningar för sjöar från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01. Innehåller inte information om vilka vatten som ingår i samråd.
1,18 MB
SB04 Vattendrag - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2019-08-14 05.00.xlsx
Statusbedömningssammanställning Vattendrag. Senaste statusklassningar för vattendrag från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
3,09 MB
SB041 Vattendrag - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2021-01-26 05.25.xlsx
Statusbedömningssammanställning Vattendrag för cykel3. Senaste statusklassningar för vattendrag från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01. Innehåller inte vattendrag som saknar fullständiga geografier i databasen.
2,48 MB
SB042 Vattendrag- Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 3 och framåt 2021-01-26 05.22.xlsx
Statusbedömningssammanställning Vattendrag för cykel3. Senaste statusklassningar för vattendrag från och med att förvaltningscykel 3 inleddes 2018-01-01. Innehåller även vattendrag som saknar fullständiga geografier i databasen.
2,62 MB
Statusklassning i alla cykler
KC01 - Statusklassning i varje cykel för Grundvatten 2021-01-26 05.04.xlsx Visa historik
Innehåller den senaste statusklassningen inom varje cykel på en parameter för alla Sveriges grundvatten.
Inkluderar tillförlitlighet och osäkerhetsklassning som extra information.
0,6 MB
KC02 - Statusklassning i varje cykel för Kustvatten 2021-01-26 04.57.xlsx Visa historik
Innehåller den senaste statusklassningen inom varje cykel på en parameter för alla Sveriges kustvatten.
Inkluderar tillförlitlighet och osäkerhetsklassning som extra information.
0,42 MB
KC03 - Statusklassning i varje cykel för Sjöar 2021-01-25 14.36.xlsx Visa historik
Innehåller den senaste statusklassningen inom varje cykel på en parameter för alla Sveriges sjöar.
Inkluderar tillförlitlighet och osäkerhetsklassning som extra information.
5,99 MB
KC04 - Statusklassning i varje cykel för Vattendrag 2021-01-14 16.44.xlsx Visa historik
Innehåller den senaste statusklassningen inom varje cykel på en parameter för alla Sveriges vattendrag.
Inkluderar tillförlitlighet och osäkerhetsklassning som extra information.
12,23 MB