En person sitter vid ett vattendrag med laptop och pratar i en smartphone.

VISS 2.0 - ett modernt verktyg

Längtar du efter ett nytt, modernt och tillgänglighetsanpassat VISS? Det gör vi också.


VISS är en databas som innehåller mängder med miljöinformation om mer än 27 000 svenska vattenförekomster. Här finner du miljökvalitetsnormer, statusklassningar och förslag på åtgärder för att vattenförekomsterna ska nå normerna. Men systemet är gammalt.

VISS började faktiskt byggas redan 2006. Sedan dess har det hänt mycket, både inom teknik och vattenförvaltning. VISS är idag komplicerat både att använda och administrera.
Det finns också nya tydliga krav på att offentliga aktörers webbplatser och appar ska vara tillgängliga. Ingen ska hindras att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Nuvarande VISS kan inte fullt ut tillgodose dessa krav.

Ett verktyg för handläggare

Därför jobbar vi nu för fullt med projektet VISS 2.0 där vi skapar ett nytt, modernt och tillgänglighetsanpassat VISS.
Våra primära målgrupper är handläggare på vattenmyndigheterna och länsstyrelsernas beredningssekretariat. Men VISS 2.0 kommer precis som nuvarande VISS att vara öppet för alla som vill ta del av informationen om Sveriges vattenförekomster.

Vill du ta del av vår resa?

Det preliminära målet är att projektet ska vara slutfört 2023 / 2024.
Du kan följa arbetet via denna sida som uppdateras kontinuerligt under projekttiden.
Du kan också prenumerera på VISS nyhetsbrev för mer information om arbetet i VISS och VISS 2.0.

Har du frågor om VISS 2.0?

Skicka e-post till viss-support@lansstyrelsen.se

OBS märk ämnesraden VISS 2.0

Tack!