Tips och trix på hur du söker i VISS

Lär dig söka i VISS

Det finns tre olika sätt att söka i VISS. Sök-knappen, Avancerad sökning eller sök via karta. Välj det sätt som passar dig bäst.


SÖK-knappen
Här kan du söka på alla vattenförekomster i Sverige. En vattenförekomst är en specifik vattensamling i naturen av en viss geografisk storlek, till exempel en sjö eller en kustvik. Här kan du läsa mer om indelningen av vatten. Du kan välja att söka efter alla vattenförekomster i din kommun, fyll då bara i kommunens namn. Du kan också söka direkt efter vattenförekomsten du är intresserad av. Vill du ha information om en mindre sjö som inte är en vattenförekomst, kan du söka på övrigt vatten under avancerad sök.

Avancerad sökning
Här kan du välja att söka på allt vatten eller bara vattenförekomster. Du kan även avgränsa din sökning om du till exempel bara är intresserad av grundvattnet i en viss kommun.

Sök via karta
Om du vill göra en geografisk sökning på vattnet, är det enklast att gå via fliken karta i toppmenyn. Då kommer du till kartan (före detta Vattenkartan).

Begrepp i VISS
För vattenförekomsterna kan du bland annat hitta information om:

  • Statusklassning, en bedömning av hur vatten mår samt de parametrar som ligger till grund för bedömningen.
  • Miljökvalitetsnormer, bestämmelser om kraven på kvaliteten i vattnet. Miljökvalitetsnormer är styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar.
  • Miljöövervakning, för att ta reda på hur vattnet mår tas olika prover vid utpekade platser, såkallade mätpunkter/stationer.

 I VISS-Hjälp kan du hitta fördjupad information.