VISSIMPROVEMENT0008108

  • Förbättringsbehov
  • Förbättringsbehovet finns i förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)
Parameter
Hydrologisk regim i sjöar 1 Antal
Miljöproblem
Miljöproblem i ytvatten 4.1 Flödesförändringar
Specificering saknas
Påverkan
Specificering saknas
Förbättringsbehovet gäller för
Vatten  Storsjön - WA88434331
Stödgeometrier
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Storån vid Åtvidaberg - AREA00464
Delområde/Ansvarsområde
Motala ström - AREA00260
Huvudavrinningsområde
Storån - SE70000
Vatten
Storsjön - WA88434331
Län
Kalmar - 08
Kommun
Västervik - 0883
Förbättringsbehovsinformation
Skapad
2014-01-31 11:09
Skapad av
Länsstyrelsen i Kalmar län