Åtgärder för att bevara eller förbättra morfologiskt tillstånd

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000802
Åtgärder för att bevara eller förbättra morfologiskt tillstånd är en övergripande kategori som innefattar alla typer av åtgärder för att förbättra den fysiska miljön i vatten. Den ska endast användas i undantagsfall eftersom metoder och kostnader varierar stort mellan olika typer av åtgärder inom denna kategori. Exempel är återutläggning av stenblock, återskapande av kontakt med svämplanet, återskapa meandring, restaurering av lekgrund mm.
VISSMEASURETYPE000802
Icke publik
Kvadratmeter Sekundär enhet
Hektar Primär enhet
Antal Sekundär enhet
30 år
2013-01-08 15:28
2017-10-24 10:02

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för vattenkraft
Flöde och mofologi - Verksdamm, vattenkraft i drift
Förändring av hydrologisk regim - vattenkraft

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Flödesförändringar
Morfologiska förändringar och kontinuitet
Morfologiska förändringar
Kontinuitetsförändringar

Ekosystemsberoende miljöproblem

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 100 000 kr/ha - Sverige
Hjälptext för Investeringskostnad Schablon bygger på åtgärdskategorin Restaurering av rensade och rätade vattendrag.
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 100 000 kr/ha - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad Schablon bygger på åtgärdskategorin Restaurering av rensade och rätade vattendrag. 30 års åtgärdslivslängd.

Total årskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 5 800 kr/ha - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

För Effektparametrar finns ingen uppgift

Övriga effekter

Habitat - HABITAT

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Ökning Kvadratmeter Antal
Kostnadseffektivitet kr per år för Ökning per m2 Habitat
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Habitat
Avser tillskapat, tillgängliggjort eller förbättrat habitat
För Andra effekter finns ingen uppgift
För Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift