RK, Hornträskgruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Boliden AB
RK, Recipientkontroll
2005
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-24 09:55
2012-09-25 16:04

Undersökningstyper Grundvattenkemi, integrerade typområden
Startår 2008 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
pH 2007 - 4 gånger per år Boliden AB
pH
Kadmium och kadmiumföreningar 2007 - 4 gånger per år Boliden AB
Kadmium
Zink 2007 - 4 gånger per år Boliden AB
Zink
Koppar 2007 - 4 gånger per år Boliden AB
Koppar
Kalcium 2007 - 4 gånger per år Boliden AB
Kalcium