VER_Fiberbankar i Norrland, SGU

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Under åren 2010-2016 har de fem länsstyrelserna i Norrland tillsammans med SGU kartlagt föroreningssituationen i fiberbankar längs med Bottniska vikens kust och i utvalda sjöar och älvar i Jämtland och Västernorrlands län. Fiberbankar hittas utanför pappers- massaindustrier och 44 fiberbankar har undersökts i projektet.
Ej granskad
Sötvatten
Kust och hav
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
VER, Verifieringsövervakning
2010
2016
Avslutat
Västerbotten
2018-10-19 15:42
2018-10-23 11:39
SGU, Sveriges geologiska undersökning