GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet är att övervaka flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla och flat dammussla på lokal och regional nivå samt att följa upp eventuella förändringar av mussel-bestånden. Undersökningen syftar till att följa förändring av populationsstorlek och täthet samt förändringar i ålders-/storleksstrukturen i avgränsade musselbestånd.

Övervakningen av musslor skall:
- följa hur utbredning och förekomst av populationer förändras över tid.
- övervaka arternas utveckling för att få en uppfattning om status och vilka lokala och regionala hot som kan urskiljas.
- i kombination med kringinformation, ge underlag för åtgärder som ökar möjligheterna för arterna att kvarleva i livskraftiga bestånd.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Örebro län
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1986
-
Pågående
Västerbotten
Gävleborg
Jönköping
Örebro
Norrbotten
Västernorrland
2011-02-14 11:47
2017-11-20 16:19

Inventering enligt metoden "Enkel statusbeskrivning av flodpärlmussla"
Undersökningstyper Stormusslor
Startår 1990 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Bottenfauna 1990 - annat Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Frekvens, vart 10:e år
Stormusslor, utbredning 1990 - annat Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Frekvens, vart 10:e år
Stormusslor, täthet 1990 - annat Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Frekvens, vart 10:e år
Stormusslor, rekrytering 1990 - annat Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Frekvens, vart 10:e år
Stormusslor, storlek 1990 - annat Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Frekvens, vart 10:e år