RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inom programmet mäts både kvicksilver i gädda och abborre.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Löpande program
Länsstyrelsen i Jönköpings län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2004
-
Pågående
Jönköping
2011-02-18 11:25
2022-10-13 10:28

Undersökningstyper Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag
Startår 2009 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kadmium och kadmiumföreningar 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bly och blyföreningar 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nickel och nickelföreningar 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Särskilda förorenande ämnen 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Arsenik 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Krom 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Zink 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Koppar 2009 - - IVL Svenska Miljöinstitutet AB