SRK, Alsterån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-25 11:59
Sötvatten
Löpande program
Alsteråns Vattenråd
SRK, Samordnad recipientkontroll
1989
-
Pågående
Kalmar
Kronoberg
2011-02-18 11:52
2021-11-02 11:40

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1989 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1989 2014 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 1995 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 1995 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 1996 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 1995 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1996 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 1995 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 1995 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 1995 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 1995 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 1995 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 1995 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 1995 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2010 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 2004 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2004 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kobolt 1995 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 2004 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 2004 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2010 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2004 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 2004 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö