SRK, Alsterån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-25 11:59
Sötvatten
Löpande program
Alsteråns Vattenråd
SRK, Samordnad recipientkontroll
1989
-
Pågående
Kalmar
Kronoberg
2011-02-18 11:52
2015-05-20 17:02

Undersökningstyper Metaller i sediment
Startår 1989 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 1989 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 1989 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1989 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 1989 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 1989 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Särskilda förorenande ämnen 1989 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 1989 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 1989 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 1989 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 1989 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning