SRK, Lyckebyån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-25 11:58
Sötvatten
Löpande program
Lyckebyåns Vattenförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1989
-
Pågående
Kalmar
Blekinge
Kronoberg
2011-02-18 14:01
2022-10-13 11:10

Undersökningstyper Elfiske i rinnande vatten
Startår 1996 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Fisk 1996 - 1 gång per år SLU, Institutionen för akvatiska resurser
Fisk i rinnande vatten (VIX) 1996 - 1 gång per år SLU, Institutionen för akvatiska resurser