SRK, Lyckebyån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-25 11:58
Sötvatten
Löpande program
Lyckebyåns Vattenförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1989
-
Pågående
Kalmar
Blekinge
Kronoberg
2011-02-18 14:01
2022-10-13 11:10

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar Vattenkemi i vattendrag
Startår 1989 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 1996 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 1996 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1994 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 1996 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 1996 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1996 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 1996 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 1996 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 1996 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 1996 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 1996 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 1996 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 1996 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1988 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 2010 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2010 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2010 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kobolt 1996 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 2010 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 2010 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2010 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2010 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö