RMÖ, Värmlands län, Sötvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inom den regionala miljöövervakningen ingår okalkade tidsseriesjöar och tidsserievattendrag, samt Vänerns tillflöden (där undersökningen delas med Länsstyrelsen i Västra Götaland).
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Värmlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1968
-
Pågående
Värmland
Västra Götaland
2011-02-18 14:36
2019-03-08 10:11

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1983 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 1984 - 3 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1984 - 3 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1987 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 1983 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 1983 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 1983 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 1983 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 1983 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 1983 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 1983 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 1983 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 1983 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 1983 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kobolt 1983 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 1984 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö