RMÖ, Värmlands län, Sötvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inom den regionala miljöövervakningen ingår okalkade tidsseriesjöar och tidsserievattendrag, samt Vänerns tillflöden (där undersökningen delas med Länsstyrelsen i Västra Götaland).
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Värmlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1968
-
Pågående
Värmland
Västra Götaland
2011-02-18 14:36
2019-03-08 10:11

Undersökningen avser endast klorofyllmätningar i vattenprov. Botungen ingår även i By-Borgviksälvens SRK, och Lill-Jangen ingår i Norsälvens SRK.
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1997 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1984 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorofyll a 1984 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö