KÖ, Nätprovfiske, Vetlanda kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Nät- och kräftprovfiske i Vetlanda kommun.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Jönköpings län
KEU, Kalkeffektuppföljning
KÖ, kommunal övervakning
1977
-
Pågående
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
2011-02-18 15:41
2011-10-25 12:21

Undersökningstyper Provfiske i sjöar
Startår 2000 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Fisk 2009 - annat SLU, Institutionen för akvatiska resurser
olika undersökningsfrekvenser från 1/3 år till 1/10 år
Fisk i sjöar (EQR8) 2009 - annat SLU, Institutionen för akvatiska resurser
olika undersökningsfrekvenser från 1/3 år till 1/10 år