SRK, Sege å

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den samordnade recipientkontrollen bedrivs av Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd www.segea.se

Den samordnade vattenkontrollen i Sege å har genomförts årligen sedan 1965. Från 1989 har Segeåns Vattendragsförbund utfört undersökningar av vattenkvaliteten, dock ej i områdets sjöar. Från och med 1992 omfattas även sjöarna av vattendragsförbundets kontroll. Under åren 1983-1991 samordnades vattenkontrollen i sjöarna av Sydvästskånska sjökommittén (SYSK). Kontrollprogrammet har reviderats vid ett par tillfällen.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Segeåns vattendragsförbund och Vattenråd
SRK, Samordnad recipientkontroll
1989
-
Pågående
Skåne
2011-02-20 22:14
2013-03-06 11:23

Elfiske genomförs varje år vid 4-6 provtagningsstationer.
Undersökningstyper Elfiske i rinnande vatten
Startår 1989 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Fisk 1989 - 1 gång per år SLU, Institutionen för akvatiska resurser