SRK, Sege å

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den samordnade recipientkontrollen bedrivs av Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd www.segea.se

Den samordnade vattenkontrollen i Sege å har genomförts årligen sedan 1965. Från 1989 har Segeåns Vattendragsförbund utfört undersökningar av vattenkvaliteten, dock ej i områdets sjöar. Från och med 1992 omfattas även sjöarna av vattendragsförbundets kontroll. Under åren 1983-1991 samordnades vattenkontrollen i sjöarna av Sydvästskånska sjökommittén (SYSK). Kontrollprogrammet har reviderats vid ett par tillfällen.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Segeåns vattendragsförbund och Vattenråd
SRK, Samordnad recipientkontroll
1989
-
Pågående
Skåne
2011-02-20 22:14
2013-03-06 11:23

Vattenkemi provtas i 9 provpunkter i rinnande vatten. Analyserna ger underlag för bedömning av organisk belastning, närings-, försurnings-, syre-, färg- och grumlighetsstatus.
Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1989 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 2010 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1989 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1993 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1993 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö