KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-25 12:00
Sötvatten
Löpande program
Kalmar kommun
KÖ, kommunal övervakning
1977
-
Pågående
Kalmar
2011-02-21 08:27
2019-06-05 09:31

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1977 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1977 - 12 gånger per år Kalmar kommun
Syrgas 1977 - 12 gånger per år Kalmar kommun
Ljusförhållanden 1977 - 12 gånger per år Kalmar kommun
Vattenfärg 1977 - 12 gånger per år Kalmar kommun
Grumlighet 1977 - 12 gånger per år Kalmar kommun
Näringsämnen 1977 - 12 gånger per år Kalmar kommun
Totalkväve 1977 - 12 gånger per år Kalmar kommun
Totalfosfor 1977 - 12 gånger per år Kalmar kommun
Ammonium 1977 - 12 gånger per år Kalmar kommun
TOC 1977 - 12 gånger per år Kalmar kommun
Nitrat + nitrit 1977 - 12 gånger per år Kalmar kommun
Fosfat 1977 - 12 gånger per år Kalmar kommun
Temperaturförhållande 1977 - 12 gånger per år Kalmar kommun
Temperatur 1977 - 12 gånger per år Kalmar kommun
Salthaltsförhållanden 1977 - 12 gånger per år Kalmar kommun
Konduktivitet 1977 - 12 gånger per år Kalmar kommun
Försurning 1977 - 12 gånger per år Kalmar kommun
pH 1977 - 12 gånger per år Kalmar kommun
Alkalinitet 1977 - 12 gånger per år Kalmar kommun
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2018 - 12 gånger per år Kalmar kommun
Klorid 2018 - 12 gånger per år Kalmar kommun
Kalcium 2018 - 12 gånger per år Kalmar kommun
Natrium 2018 - 12 gånger per år Kalmar kommun
Absorbans 2018 - 12 gånger per år Kalmar kommun
Magnesium 2018 - 12 gånger per år Kalmar kommun