SRK, Södra Vätterns tillflöden

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll av Södra Vätterns tillflöden inom Jönköpings län. Kontrollen har skett i samordnad form sedan 1977, men år 1998 tillkom Habo kommun och programmet fick i stort den utformning det har idag.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Jönköpings kommun
SRK, Samordnad recipientkontroll
1998
-
Pågående
Jönköping
2011-01-26 10:32
2019-06-04 16:59

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1977 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1977 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1977 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1977 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1977 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 1977 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1977 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1977 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1977 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1977 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1977 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 1977 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1977 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1977 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 1977 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 1977 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1977 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 1977 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 1977 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1977 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1977 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 1977 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 1977 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 1977 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 1977 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 1977 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1977 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1977 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1977 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1977 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1977 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 1977 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1977 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 1977 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 1977 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kobolt 1977 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 1977 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 1977 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 1977 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Oorganiskt aluminium 1977 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 1977 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö