SRK, Norra Vänern

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet innehåller stationer för kontroll av långsiktiga förändringar i vattensystemet (t.ex. påverkan från markanvändning och klimat), kontrollstationer för punktutsläpp, stationer för transportberäkningar och stationer för biologisk uppföljning. Dessa omfattar både rinnande vatten och sjöar.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Norra Vänerns intressenter
SRK, Samordnad recipientkontroll
1984
-
Pågående
Värmland
2011-02-21 10:52
2021-04-15 09:53

Undersökningstyper Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag
Startår 2002 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2002 - Var tredje år Länsstyrelsen i Värmlands län
Analyser i lever och muskel från abborre
Kadmium och kadmiumföreningar 2002 - Var tredje år Länsstyrelsen i Värmlands län
Analyser i lever och muskel från abborre
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2002 - Var tredje år Länsstyrelsen i Värmlands län
Analyser i muskel från abborre och gädda
Bly och blyföreningar 2002 - Var tredje år Länsstyrelsen i Värmlands län
Analyser i lever och muskel från abborre
Nickel och nickelföreningar 2002 - Var tredje år Länsstyrelsen i Värmlands län
Analyser i lever och muskel från abborre
Särskilda förorenande ämnen 2002 - Var tredje år Länsstyrelsen i Värmlands län
Analyser i lever från abborre
Arsenik 2002 - Var tredje år Länsstyrelsen i Värmlands län
Analyser i lever från abborre
Krom 2002 - Var tredje år Länsstyrelsen i Värmlands län
Analyser i lever från abborre
Zink 2002 - Var tredje år Länsstyrelsen i Värmlands län
Analyser i lever från abborre
Koppar 2002 - Var tredje år Länsstyrelsen i Värmlands län
Analyser i lever från abborre