KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2012-12-14 13:43
Sötvatten
Löpande program
Västervik kommun
KÖ, kommunal övervakning
1978
-
Pågående
Kalmar
2011-02-21 10:59
2020-01-09 08:50

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar Vattenkemi i vattendrag
Startår 1978 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1978 - 6 gånger per år Västervik kommun
Syrgas 1978 - 6 gånger per år Västervik kommun
Ljusförhållanden 1978 - 6 gånger per år Västervik kommun
Vattenfärg 1978 - 6 gånger per år Västervik kommun
Grumlighet 1978 - 6 gånger per år Västervik kommun
Näringsämnen 1978 - 6 gånger per år Västervik kommun
Totalkväve 1978 - 6 gånger per år Västervik kommun
Totalfosfor 1978 - 6 gånger per år Västervik kommun
Ammonium 1978 - 6 gånger per år Västervik kommun
TOC 1978 - 6 gånger per år Västervik kommun
Nitrat + nitrit 1978 - 6 gånger per år Västervik kommun
Fosfat 1978 - 6 gånger per år Västervik kommun
Temperaturförhållande 1978 - 6 gånger per år Västervik kommun
Temperatur 1978 - 6 gånger per år Västervik kommun
Salthaltsförhållanden 1978 - 6 gånger per år Västervik kommun
Konduktivitet 1978 - 6 gånger per år Västervik kommun
Försurning 1978 - 6 gånger per år Västervik kommun
pH 1978 - 6 gånger per år Västervik kommun
Alkalinitet 1978 - 6 gånger per år Västervik kommun
Sulfat 1978 - 5 gånger per år Västervik kommun
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1978 - 6 gånger per år Västervik kommun
Klorid 1978 - 6 gånger per år Västervik kommun
Kalcium 1978 - 6 gånger per år Västervik kommun
Kalium 1978 - 6 gånger per år Västervik kommun
Natrium 1978 - 6 gånger per år Västervik kommun
Magnesium 1978 - 6 gånger per år Västervik kommun