KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2012-12-14 13:43
Sötvatten
Löpande program
Västervik kommun
KÖ, kommunal övervakning
1978
-
Pågående
Kalmar
2011-02-21 10:59
2020-01-09 08:50

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1980 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1980 - 2 gånger per år Västervik kommun
Klorofyll a 1980 - 2 gånger per år Västervik kommun