KEU, Jönköpings län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Regional kalkeffektuppföljning i Jönköpings län.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Jönköpings län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1984
-
Pågående
Jönköping
Kronoberg
Västra Götaland
Kalmar
Östergötland
Halland
2011-01-26 11:32
2022-10-13 10:27

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 0 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 0 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö