KEU, Värmlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kalkeffektuppföljningen i Värmland hade sin början under mitten av 70-talet, men ökade i omfattning under 80-talet när kalkningen ökade. Under 90-talet ändrade programmet sin struktur så effektuppföljningen blev mer mål-styrd. Programmet består av vattenkemi, bottenfauna, påväxtalger, elfiske och nätprovfiske.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Värmlands län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1975
-
Pågående
Värmland
Utanför Sverige
Västra Götaland
Dalarna
Örebro
2011-02-21 11:22
2020-10-26 16:35

Vattenkemi undersöks i dels målobjekt (5 ggr/år, vattendrag som hyser arter för vilka man behöver kalka för att förbättra livsmiljön), men också s.k. styrobjekt (2-12 ggr/år). Dessa undersöks för att följa hur kalkningen fungerar. Analyser startade i liten skala 1975, men har med tiden utvecklats till ett omfattande program om 441 lokaler.
Undersökningstyper Vattenkemi - kalkeffektuppföljning
Startår 1975 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenfärg 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Värmlands län
Temperaturförhållande 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Värmlands län
Temperatur 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Värmlands län
Salthaltsförhållanden 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Värmlands län
Konduktivitet 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Värmlands län
Försurning 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Värmlands län
pH 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Värmlands län
Alkalinitet 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Värmlands län
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2013 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2013 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 2013 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 2013 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2013 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö