RK, Rönnskärsverken

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-22 14:42
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
RK, Recipientkontroll
1989
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-21 16:15
2021-01-20 18:23

Undersökningstyper
Startår 1989 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 1989 - Var femte år Boliden AB
Kadmium, Kvicksilver, Bly
Kadmium och kadmiumföreningar 1989 - Var femte år Boliden AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1989 - Var femte år Boliden AB
Bly och blyföreningar 1989 - Var femte år Boliden AB
Särskilda förorenande ämnen 1989 - Var femte år Boliden AB
Arsenik, Koppar, Zink
Arsenik 1989 - Var femte år Boliden AB
Zink 1989 - Var femte år Boliden AB
Koppar 1989 - Var femte år Boliden AB