SRK, Kalmar läns kustvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Kalmar län
SRK, Samordnad recipientkontroll
1984
-
Pågående
Kalmar
Östergötland
2011-02-23 11:05
2020-03-31 18:34
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 B1-V SE630700-155128 B1-V B1-V M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
2 B6MS SE631053-155506 B6MS B6MS M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
3 E2MS SE638674-154725 E2MS E2MS Gåsfjärden Havet
4 E3MS SE635703-154642 E3MS E3MS Figeholmsområdets kustvatten Havet
5 E4M2SO SE633316-154448 E4M2SO E4M2SO Emområdet sek namn Havet
6 E5M1S SE630960-153878 E5M1S E5M1S Pataholmsviken Havet
7 E6MS SE627745-152851 E6MS E6MS Hossmoviken Havet
8 FB2M SE636041-154603 FB2M FB2M Fågelöfjärden Havet
9 FB31 SE636049-154738 FB31 FB31 Fågelöfjärden Havet
10 FB32 SE635980-154686 FB32 FB32 Fågelöfjärden Havet
11 FB3H SE636070-154626 FB3H FB3H Fågelöfjärden Havet
12 G1 MeS SE640019-154357 G1 MeS G1 MeS Verkebäcksviken Havet
13 G3 MeS SE639784-154657 G3 MeS G3 MeS Verkebäcksviken Havet
14 G5 Me SE639462-155064 G5 Me G5 Me Uvöfjärden Havet
15 G6S SE639454-155061 G6S G6S Lökholmsdjupet Havet
16 K10MS SE627830-153518 K10MS K10MS N v s Kalmarsunds kustvatten Havet
17 K11MV SE627809-153333 K11MV K11MV N v s Kalmarsunds kustvatten Havet
18 K11-MV SE627802-153520 K11-MV K11-MV S Kalmarsunds utsjövatten Havet
19 K12MS SE628846-154030 K12MS K12MS S n Kalmarsund Havet
20 K14MS SE628058-153076 K14MS K14MS Västra sjön Havet
21 K15MV SE627849-153129 K15MV K15MV Västra sjön Havet
22 K15-MV SE627872-153069 K15-MV K15-MV Västra sjön Havet
23 K161 SE628425-153544 K161 K161 S n Kalmarsund Havet
24 K162 SE628777-153461 K162 K162 S n Kalmarsund Havet
25 K163 SE628569-154014 K163 K163 S n Kalmarsund Havet
26 K164 SE628419-153877 K164 K164 S n Kalmarsund Havet
27 K16H SE628352-153676 K16H K16H S n Kalmarsund Havet
28 K17 HMe SE627949-153122 K17 HMe K17 HMe Västra sjön Havet
29 K171 SE627898-153100 K171 K171 Västra sjön Havet
30 K172 SE627845-153103 K172 K172 Västra sjön Havet
31 K3-V SE628796-153395 K3-V K3-V S n Kalmarsund Havet
32 K5S SE628097-153372 K5S K5S N v s Kalmarsunds kustvatten Havet
33 K7MS SE628191-153453 K7MS K7MS N v s Kalmarsunds kustvatten Havet
34 K8M SE627963-153431 K8M K8M N v s Kalmarsunds kustvatten Havet
35 K9 Me SE628097-153510 K9 Me K9 Me N v s Kalmarsunds kustvatten Havet
36 L2 MeS SE628803-153367 L2 MeS L2 MeS S n Kalmarsund Havet
37 L3 MeS SE628803-153448 L3 MeS L3 MeS S n Kalmarsund Havet
38 M1-V SE632208-154144 M1-V M1-V Mönsteråsområdet sek namn Havet
39 M3-V SE631480-153986 M3-V M3-V Lövöområdet sek namn Havet
40 M4MS SE632150-154094 M4MS M4MS Mönsteråsområdet sek namn Havet
41 M6MS SE632014-154404 M6MS M6MS Mönsteråsområdet sek namn Havet
42 M8MS SE631454-154137 M8MS M8MS Lövöområdet sek namn Havet
43 MB101 SE632409-154830 MB101 MB101 Ödänglaområdet sek namn Havet
44 MB102 SE632489-155160 MB102 MB102 Ödänglaområdet sek namn Havet
45 MB10I SE632417-154891 MB10I MB10I Ödänglaområdet sek namn Havet
46 MB111 SE632364-151419 MB111 MB111 Mönsteråsområdet sek namn Havet
47 MB112 SE632434-154773 MB112 MB112 Ödänglaområdet sek namn Havet
48 MB11I SE632382-154794 MB11I MB11I Mönsteråsområdet sek namn Havet
49 MB121 SE632431-154713 MB121 MB121 Ödänglaområdet sek namn Havet
50 MB122 SE632287-154707 MB122 MB122 Mönsteråsområdet sek namn Havet
51 MB123 SE632245-154670 MB123 MB123 Mönsteråsområdet sek namn Havet
52 MB124 SE632258-154637 MB124 MB124 Mönsteråsområdet sek namn Havet
53 MB125 SE632208-154693 MB125 MB125 Mönsteråsområdet sek namn Havet
54 MB12HI SE632326-154744 MB12HI MB12HI Mönsteråsområdet sek namn Havet
55 MB151 SE632041-154473 MB151 MB151 Mönsteråsområdet sek namn Havet
56 MB152 SE632085-154570 MB152 MB152 Mönsteråsområdet sek namn Havet
57 MB153 SE632024-154491 MB153 MB153 Mönsteråsområdet sek namn Havet
58 MB15I SE632036-154555 MB15I MB15I Mönsteråsområdet sek namn Havet
59 MB161 SE631379-154183 MB161 MB161 Lövöområdet sek namn Havet
60 MB162 SE631477-154039 MB162 MB162 Lövöområdet sek namn Havet
61 MB16H SE631395-154147 MB16H MB16H Lövöområdet sek namn Havet
62 MB16M SE632832-154917 MB16M MB16M Emområdet sek namn Havet
63 MB17MS SE632879-155269 MB17MS MB17MS N n Kalmarsunds utsjövatten Havet
64 MB1-V SE632673-154652 MB1-V MB1-V Ödänglaområdet sek namn Havet
65 MB210 VMSf SE632410-154953 MB210 VMSf MB210 VMSf Ödänglaområdet sek namn Havet
66 MB230MS SE632809-154992 MB230MS MB230MS Emområdet sek namn Havet
67 MB24-V SE632669-154905 MB24-V MB24-V Ödänglaområdet sek namn Havet
68 MB2-V SE633045-154601 MB2-V MB2-V Emområdet sek namn Havet
69 MB31 SE633036-154694 MB31 MB31 Emområdet sek namn Havet
70 MB32 SE633130-154623 MB32 MB32 Emområdet sek namn Havet
71 MB3HI SE633058-154645 MB3HI MB3HI Emområdet sek namn Havet
72 MB3VMS SE632683-154642 MB3VMS MB3VMS Ödänglaområdet sek namn Havet
73 MB41 SE632969-154944 MB41 MB41 Emområdet sek namn Havet
74 MB42 SE633015-154915 MB42 MB42 Emområdet sek namn Havet
75 MB43 SE633041-154959 MB43 MB43 Emområdet sek namn Havet
76 MB44 SE633017-154792 MB44 MB44 Emområdet sek namn Havet
77 MB4I SE632941-154934 MB4I MB4I Emområdet sek namn Havet
78 MB4MS SE633061-154580 MB4MS MB4MS Emområdet sek namn Havet
79 MB51 SE632804-154850 MB51 MB51 Emområdet sek namn Havet
80 MB52 SE632785-154826 MB52 MB52 Ödänglaområdet sek namn Havet
81 MB5HI SE632783-154911 MB5HI MB5HI Emområdet sek namn Havet
82 MB61 SE632740-154922 MB61 MB61 Ödänglaområdet sek namn Havet
83 MB62 SE632769-154879 MB62 MB62 Ödänglaområdet sek namn Havet
84 MB6H SE632736-154922 MB6H MB6H Ödänglaområdet sek namn Havet
85 MB81 SE632669-154752 MB81 MB81 Ödänglaområdet sek namn Havet
86 MB82 SE632645-154741 MB82 MB82 Ödänglaområdet sek namn Havet
87 MB83 SE632674-154690 MB83 MB83 Ödänglaområdet sek namn Havet
88 MB8I SE632689-154826 MB8I MB8I Ödänglaområdet sek namn Havet
89 MB91 SE632561-154737 MB91 MB91 Ödänglaområdet sek namn Havet
90 MB92 SE632587-154700 MB92 MB92 Ödänglaområdet sek namn Havet
91 MB9HI SE632540-154808 MB9HI MB9HI Ödänglaområdet sek namn Havet
92 MBY12MS SE622240-156243 MBY12MS MBY12MS N n Kalmarsunds utsjövatten Havet
93 MBY8MS SE632431-156003 MBY8MS MBY8MS M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
94 ML2M SE628216-153987 ML2M ML2M Ö s Kalmarsunds kustvatten Havet
95 ML3M SE626543-153114 ML3M ML3M S Kalmarsunds utsjövatten Havet
96 MlB11 SE627987-155623 MlB11 MlB11 S Ölands kustvatten Havet
97 MlB1H SE627853-155554 MlB1H MlB1H S Ölands kustvatten Havet
98 N1 Me SE634907-153928 N1 Me N1 Me Inre Oskarshamnsområdet Havet
99 N3 Me SE634887-154097 N3 Me N3 Me Inre Oskarshamnsområdet Havet
100 N4Me SE634853-154138 N4Me N4Me Oskarshamnsområdet Havet
101 N6Me SE635067-154138 N6Me N6Me Oskarshamnsområdet Havet
102 N7S SE634894-153941 N7S N7S Inre Oskarshamnsområdet Havet
103 O101 SE635108-154171 O101 O101 Oskarshamnsområdet Havet
104 O102 SE635054-154192 O102 O102 Oskarshamnsområdet Havet
105 O10H SE634973-154080 O10H O10H Oskarshamnsområdet Havet
106 O121 SE634006-154174 O121 O121 Påskallavikområdet Havet
107 O122 SE633945-154137 O122 O122 Påskallavikområdet Havet
108 O12H SE633979-154179 O12H O12H Påskallavikområdet Havet
109 O13S SE634470-154086 O13S O13S Oskarshamnsområdet Havet
110 O141 SE634840-154155 O141 O141 Oskarshamnsområdet Havet
111 O142 SE635149-154070 O142 O142 Oskarshamnsområdet Havet
112 O14H SE634853-154157 O14H O14H Oskarshamnsområdet Havet
113 O1-V SE636043-154597 O1-V O1-V Fågelöfjärden Havet
114 O3-V SE634884-154043 O3-V O3-V Inre Oskarshamnsområdet Havet
115 O6MS SE633853-154064 O6MS O6MS Påskallavikområdet Havet
116 O7MS SE634904-154052 O7MS O7MS Inre Oskarshamnsområdet Havet
117 O8MS SE634998-154182 O8MS O8MS Oskarshamnsområdet Havet
118 O9S SE634914-154072 O9S O9S Inre Oskarshamnsområdet Havet
119 OKG11 SE636806-155478 OKG11 OKG11 Simpevarpsområdet Havet
120 OKG12 SE636895-155536 OKG12 OKG12 Simpevarpsområdet Havet
121 OKG1H SE636828-155524 OKG1H OKG1H Simpevarpsområdet Havet
122 OKG1-V SE636516-155330 OKG1-V OKG1-V Simpevarpsområdet Havet
123 OKG21 SE636514-155200 OKG21 OKG21 Simpevarpsområdet Havet
124 OKG22 SE636645-155310 OKG22 OKG22 Simpevarpsområdet Havet
125 OKG2H SE636593-155296 OKG2H OKG2H Simpevarpsområdet Havet
126 OKG2-V SE636621-155281 OKG2-V OKG2-V Simpevarpsområdet Ligger utanför HARO
127 OKG31 SE636210-155146 OKG31 OKG31 Figeholmsområdets kustvatten Havet
128 OKG32 SE638144-155124 OKG32 OKG32 Simpevarpsområdet Havet
129 OKG3H SE636406-155239 OKG3H OKG3H Simpevarpsområdet Havet
130 Ref H4Me4 SE643533-155723 Ref H4Me4 Ref H4Me4 Kvädöfjärden Havet
131 Ref M1V1 SE624923-152449 Ref M1V1 Ref M1V1 S Kalmarsunds utsjövatten Havet
132 Ref Me3 SE633684-157483 Ref Me3 Ref Me3 N Ölands kustvatten Havet
133 Ref Me5 SE642976-155943 Ref Me5 Ref Me5 Erskärområdet sek namn Havet
134 Ref V2 SE629414-154251 Ref V2 Ref V2 M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
135 Ref V2-V SE641517-153848 Ref V2-V Ref V2-V Inre Gamlebyviken Havet
136 Ref11 SE625148-151821 Ref11 Ref11 M v s Kalmarsunds kustvatten Havet
137 Ref12 SE625239-151884 Ref12 Ref12 M v s Kalmarsunds kustvatten Havet
138 Ref21 SE629498-154131 Ref21 Ref21 M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
139 Ref22 SE629099-154332 Ref22 Ref22 S n Kalmarsund Havet
140 Ref31 SE638742-155764 Ref31 Ref31 Misterhults skärgårds inre kustvatten Havet
141 Ref32 SE638946-155756 Ref32 Ref32 Misterhults skärgårds inre kustvatten Havet
142 Ref41 SE643601-155714 Ref41 Ref41 Kvädöfjärden Havet
143 Ref42 SE643578-155796 Ref42 Ref42 Kvädöfjärden Havet
144 Ref43 SE643569-155828 Ref43 Ref43 Kvädöfjärden Havet
145 Ref44 SE643561-155879 Ref44 Ref44 Kvädöfjärden Havet
146 Ref51 SE643072-155172 Ref51 Ref51 Kaggebofjärden Havet
147 RefH1 SE625109-151843 RefH1 RefH1 M v s Kalmarsunds kustvatten Havet
148 RefH2 Me2 SE629396-154146 RefH2 Me2 RefH2 Me2 S n Kalmarsund Havet
149 RefH3 SE638826-155730 RefH3 RefH3 Misterhults skärgårds inre kustvatten Havet
150 RefH5 SE643169-155058 RefH5 RefH5 Kaggebofjärden Havet
151 REFM1S1 SE624907-152445 REFM1S1 REFM1S1 S Kalmarsunds utsjövatten Havet
152 REFM2S2 SE633365-154775 REFM2S2 REFM2S2 Taktöområdet sek namn Havet
153 REFM3S3 SE640983-155005 REFM3S3 REFM3S3 Gudingen Havet
154 REFM4S4 SE642943-155469 REFM4S4 REFM4S4 Lindödjupet Havet
155 V10MS SE641214-153905 V10MS V10MS Inre Gamlebyviken Havet
156 V12MS SE640703-154728 V12MS V12MS Yttre Gamlebyviken Havet
157 V13MS SE640474-154949 V13MS V13MS Yttre Gamlebyviken Havet
158 V14MS SE640199-155270 V14MS V14MS Lusärnafjärden Havet
159 V151 SE640342-155118 V151 V151 Skeppsbrofjärden sek namn Havet
160 V152 SE640409-155139 V152 V152 Skeppsbrofjärden sek namn Havet
161 V15H SE640368-155128 V15H V15H Skeppsbrofjärden sek namn Havet
162 V161 SE640077-155251 V161 V161 Lusärnafjärden Havet
163 V162 SE640107-155244 V162 V162 Lusärnafjärden Havet
164 V16H SE640101-155261 V16H V16H Lusärnafjärden Havet
165 V172 SE639970-155589 V172 V172 Asken Havet
166 V173 SE639929-155548 V173 V173 Asken Havet
167 V17H SE639947-155581 V17H V17H Asken Havet
168 V18S SE639868-155464 V18S V18S Idöfjärden Havet
169 V1-V SE641935-155307 V1-V V1-V Vivassen Havet
170 V22-V SE639250-154679 V22-V V22-V Västrumsfjärden Havet
171 V3-V SE641260-153854 V3-V V3-V Inre Gamlebyviken Havet
172 V6-VMS SE638474-154359 V6-VMS V6-VMS Gåsfjärden Havet
173 V8MS SE641964-155307 V8MS V8MS Vivassen Havet
174 Z4-R1 SE627441-153559 Z4-R1 Z4-R1 Ö s Kalmarsunds kustvatten Havet
175 Z4-R2 SE627448-153561 Z4-R2 Z4-R2 Ö s Kalmarsunds kustvatten Havet
176 Z4-R3 SE627452-153555 Z4-R3 Z4-R3 Ö s Kalmarsunds kustvatten Havet
177 Z6-R1 SE629349-154474 Z6-R1 Z6-R1 M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
178 Z6-R2 SE629344-154477 Z6-R2 Z6-R2 M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
179 Z6-R3 SE629335-154475 Z6-R3 Z6-R3 M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
180 Z7-R1 SE630681-155545 Z7-R1 Z7-R1 M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
181 Z7-R2 SE630675-155541 Z7-R2 Z7-R2 M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
182 Z7-R3 SE630687-155458 Z7-R3 Z7-R3 M n Kalmarsunds utsjövatten Havet
183 Z8-R1 SE631774-156696 Z8-R1 Z8-R1 N Ölands kustvatten Havet
184 Z8-R2 SE631765-156681 Z8-R2 Z8-R2 N Ölands kustvatten Havet
185 Z8-R3 SE631759-156671 Z8-R3 Z8-R3 N Ölands kustvatten Havet
186 Z9-R1 SE628152-155609 Z9-R1 Z9-R1 S Ölands kustvatten Havet
187 Z9-R2 SE628146-155604 Z9-R2 Z9-R2 S Ölands kustvatten Havet
188 Z9-R3 SE628135-155610 Z9-R3 Z9-R3 S Ölands kustvatten Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 FB1M SE636057-154544 FB1M FB1M Fågelöfjärden Havet
2 Gudingen SE641382-154715 Gudingen Gudingen Gudingen Ligger utanför HARO
3 K13M SE628125-153084 K13M K13M Västra sjön Havet
4 K18M SE628798-153420 K18M K18M S n Kalmarsund Havet
5 M v s Kalmarsunds kustvatten SE624723-151985 M v s Kalmarsunds kustvatten M v s Kalmarsunds kustvatten M v s Kalmarsunds kustvatten Ligger utanför HARO
6 Mönsteråsområdet SE632163-154575 Mönsteråsområdet Mönsteråsområdet sek namn Mönsteråsområdet sek namn Ligger utanför HARO
7 N Ölands kustvatten SE632977-157326 N Ölands kustvatten N Ölands kustvatten N Ölands kustvatten Ligger utanför HARO
8 OKG3-V SE636476-155230 OKG3-V OKG3-V Simpevarpsområdet Ligger utanför HARO
9 S n Kalmarsund SE628919-153852 S n Kalmarsund S n Kalmarsund S n Kalmarsund Ligger utanför HARO
10 Simpevarpsområdet SE636600-155685 Simpevarpsområdet Simpevarpsområdet Simpevarpsområdet Ligger utanför HARO
11 Sjoängsviken SE642035-155333 Sjoängsviken Sjoängsviken Vivassen Havet
12 T1M SE625002-151811 T1M T1M M v s Kalmarsunds kustvatten Havet