SRK, Kalmar läns kustvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Kalmar län
SRK, Samordnad recipientkontroll
1984
-
Pågående
Kalmar
Östergötland
2011-02-23 11:05
2020-03-31 18:34

Undersökningstyper Hydrografi och närsalter, trendövervakning
Startår 1984 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1984 - 5 gånger per år SMHI
Referensstationerna (2 st) provtas 11 gånger per år
Klorofyll a 1984 - 5 gånger per år SMHI
Referensstationerna (2 st) provtas 11 gånger per år
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1984 - 5 gånger per år SMHI
Referensstationerna (2 st) provtas 11 gånger per år
Syrgas 1984 - 5 gånger per år SMHI
Referensstationerna (2 st) provtas 11 gånger per år
Ljusförhållanden 1984 - 5 gånger per år SMHI
Referensstationerna (2 st) provtas 11 gånger per år
Siktdjup 1984 - 5 gånger per år SMHI
Referensstationerna (2 st) provtas 11 gånger per år
Näringsämnen 1984 - 5 gånger per år SMHI
Referensstationerna (2 st) provtas 11 gånger per år
Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter 1984 - 5 gånger per år SMHI
Referensstationerna (2 st) provtas 11 gånger per år
Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter 1984 - 5 gånger per år SMHI
Referensstationerna (2 st) provtas 11 gånger per år
Totalmängd kväve - vinter 1984 - 5 gånger per år SMHI
Referensstationerna (2 st) provtas 11 gånger per år
Totalmängd fosfor - vinter 1984 - 5 gånger per år SMHI
Referensstationerna (2 st) provtas 11 gånger per år
Totalmängd kväve - sommar 1984 - 5 gånger per år SMHI
Referensstationerna (2 st) provtas 11 gånger per år
Totalmängd fosfor - sommar 1984 - 5 gånger per år SMHI
Referensstationerna (2 st) provtas 11 gånger per år
Temperaturförhållande 1984 - 5 gånger per år SMHI
Referensstationerna (2 st) provtas 11 gånger per år
Temperatur 1984 - 5 gånger per år SMHI
Referensstationerna (2 st) provtas 11 gånger per år