SRK, Kalmar läns kustvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Kalmar län
SRK, Samordnad recipientkontroll
1984
-
Pågående
Kalmar
Östergötland
2011-02-23 11:05
2021-07-08 15:06

Undersökningstyper Metaller i sediment
Startår 1985 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 1985 - Var femte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 1985 - Var femte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1985 - Var femte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 1985 - Var femte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 1985 - Var femte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Särskilda förorenande ämnen 1985 - Var femte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 1985 - Var femte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 1985 - Var femte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 1985 - Var femte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 1985 - Var femte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1985 - Var femte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kobolt 1985 - Var femte år SGU, Sveriges geologiska undersökning