SRK, Kalmar läns kustvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Kalmar län
SRK, Samordnad recipientkontroll
1984
-
Pågående
Kalmar
Östergötland
2011-02-23 11:05
2021-07-08 15:06

Undersökningstyper Metaller och organiska miljögifter i blåmussla
Startår 1984 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 1980 - Vart annat år Linnéuniversitetet
Kadmium och kadmiumföreningar 1980 - Vart annat år Linnéuniversitetet
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1984 - Vart annat år Linnéuniversitetet
Bly och blyföreningar 1981 - Vart annat år Linnéuniversitetet
Nickel och nickelföreningar 1980 - Vart annat år Linnéuniversitetet
Särskilda förorenande ämnen 1981 - Vart annat år Linnéuniversitetet
Krom 1984 - Vart annat år Linnéuniversitetet
Zink 1981 - Vart annat år Linnéuniversitetet
Koppar 1984 - Vart annat år Linnéuniversitetet