SRK, Kungsbackaån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Kungsbackaåns Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
2000
-
Pågående
Halland
Västra Götaland
2011-02-23 13:56
2019-04-25 09:23

Samordnad recipientkontroll
Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 2000 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 2000 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 2000 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 2000 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 2000 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 2000 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 2000 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 2000 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 2000 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 2000 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 2000 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 2000 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö