SRK Bäveån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Finns provtagning av vissa parametrar från 1973 på några av provlokalerna
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Bäveåns Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1988
-
Under uppbyggnad
Västra Götaland
2011-02-23 15:05
2011-02-24 11:35

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1988 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1973 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1973 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1973 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1973 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1973 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 1973 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1973 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1973 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1973 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1973 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1973 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1973 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1973 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1973 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1973 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1973 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1973 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1973 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1973 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 1973 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Suspenderade ämnen 1973 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 1973 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö