RMÖ, Vegetationsklädda bottnar, Västerbottens län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med detta program är att följa långsiktiga förändringar i den marina miljön, orsakade av övergödning. Programmet ska även identifiera förekomst av främmande arter.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1982
2012
Avslutat
Västerbotten
2011-02-23 15:28
2014-12-04 13:51

Undersökningstyper Vegetationsklädda bottnar, ostkust
Startår 1982 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Makroalger och gömfröiga växter 1982 - annat SMHI