KEU, Gävleborgs län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kalkningseffektuppföljning Gävleborgs län. Omfattar kemisk effektuppföljning och bottenfauna provtagning på utvalda lokaler.
Godkänd
2011-02-23 17:01
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1979
-
Pågående
Gävleborg
Dalarna
Jämtland
2011-02-23 16:51
2016-11-28 15:14
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abborrsjön SE683198-144150 Abborrsjön VKS686 Dalälven
2 Bjärken SE682309-153577 Bjärken VKS446 Bjärken Ljusnan
3 Bjärtsjön SE686183-156234 Bjärtsjön VKS019 Bjärtsjön Kustområde
4 Björnsjön SE686773-151753 Björnsjön VKS069 Björnsjön Delångersån
5 Björsjöbäcken SE686382-149318 Björsjöbäcken VKV262 Björsjöån Ljusnan
6 Blecksjön SE678863-151937 Blecksjön VKS320 Blecksjön Ljusnan
7 Blecksjöån SE679160-151845 Blecksjöån VKV333 Blecksjöån Ljusnan
8 Bodtjärn SE678185-153121 Bodtjärn VKS269 Bodtjärn Ljusnan
9 Borrsjöån SE673259-153149 Borrsjöån VKV636 Borrsjöån Gavleån
10 Borrån SE686982-147216 Borrån VKV284 Ljusnan
11 Bresiljeån SE677238-152668 Bresiljeån VKV703 Testeboån
12 Brickabäcken SE686930-153660 Brickabäcken VKV053 Brickabäcken Delångersån
13 Brickörvattnet SE682102-154026 Brickörvattnet VKS449 Brick-Örvattnet Ljusnan
14 Bruntjärnen SE682742-154714 Bruntjärnen VKS120 Bruntjärnen Kustområde
15 Bruntjärnsbäcken SE682619-154880 Bruntjärnsbäcken VKV135 Brunntjärnsb. Kustområde
16 Bullerbäcken SE678207-153795 Bullerbäcken VKV484 Skärjån Skärjån
17 Dalån SE683073-153437 Dalån VKV458 Isteån Ljusnan
18 Dånbäcken SE682203-153901 Dånbäcken VKV447 Sannån Ljusnan
19 Döljesbäcken SE677867-150721 Döljesbäcken VKV357 Ljusnan
20 Enångersån SE682547-155411 Enångersån VKV133 Enångersån Kustområde
21 Fagerfläcken SE676722-153252 Fagerfläcken VKS531 Testeboån
22 Fagerfläcksbäcken SE676417-153244 Fagerfläcksbäcken VKV533 WA27032375 Testeboån
23 Finnbergsån SE685767-155563 Finnbergsån VKV046 Finnbergsån Delångersån
24 Finnsjön SE685857-155751 Finnsjön VKS039 Finnsjön Delångersån
25 Fisklösen SE678580-151987 Fisklösen VKS322 Fisklösen Ljusnan
26 Flärksjöån SE684428-143727 Flärksjöån VKV310 Voxnan Ljusnan
27 Fräkenån SE672493-152588 Fräkenån VKV620 Vallbyån Gavleån
28 Förtjärnen SE678084-155337 Förtjärnen VKS486 Förtjärnen Skärjån
29 Galmsjön SE672695-152842 Galmsjön VKS621 Galmsjön Gavleån
30 Gebbarn SE685670-147770 Gebbarn VKS231 Gebbaren Ljusnan
31 Gebbarån SE685558-148245 Gebbarån VKV242 Skarpån Ljusnan
32 Gisseltjärn SE686716-152260 Gisseltjärn VKS070 Gissetjärnen Delångersån
33 Glassboån SE672195-152973 Glassboån VKV623 WA14789539 Gavleån
34 Gopån SE676874-154750 Gopån VKV509 Hamrångeån Hamrångeån
35 Gopån_1450m_nedstr_Gopen SE677524-153704 Gopån_1450m_nedstr_Gopen VKV508 Hamrångeån Hamrångeån
36 Gopån_Idafors SE677150-154104 Gopån_Idafors VKV505 Hamrångeån Hamrångeån
37 Grannäsån SE677940-152138 Grannäsån VKV543 Testeboån Testeboån
38 Grannäsån/Långsjöån SE678275-151744 Grannäsån/Långsjöån VKV537 Testeboån Testeboån
39 Grossjöb/Stuttjärnsån SE681622-154640 Grossjöb/Stuttjärnsån VKV159 Stuttjärnsån Norralaån
40 Grottsjöbäcken SE682462-155583 Grottsjöbäcken VKV130 Grottsjöbäcken Kustområde
41 Grundvattensbäcken SE684365-149978 Grundvattensbäcken VKV248 Ljusnan
42 Grängsjöbäcken SE682713-155298 Grängsjöbäcken VKV131 Tolockabäcken Kustområde
43 Grästjärnen SE676823-154081 Grästjärnen VKS549 Moån Testeboån
44 Gårdsjösjön SE685363-148895 Gårdsjösjön VKS225 Gårdsjösjön Ljusnan
45 Gårdsjöån SE685239-149592 Gårdsjöån VKV229 Skarpån Ljusnan
46 Gårdsjöån SE685273-149108 Gårdsjöån VKV228, BF918 Skarpån Ljusnan
47 Gällsån SE678467-153038 Gällsån VKV274 Gällsån Ljusnan
48 Gällsån SE678647-153319 Gällsån VKV275 Gällsån Ljusnan
49 Gällsån SE678665-153400 Gällsån HS 171 Gällsån Ljusnan
50 Haverbäcken SE686898-152704 Haverbäcken VKV037 Haverbäcken Delångersån
51 Hemsjön SE677649-154555 Hemsjön VKS468 Hemsjön Skärjån
52 Holmsjön SE673564-153521 Holmsjön VKS587 Gavleån
53 Hornsjön SE683617-143612 Hornsjön VKS687 Dalälven
54 Hålldammsbäcken SE673408-154403 Hålldammsbäcken VKV598, GÄ 49 Gavleån
55 Hälsen SE682315-154434 Hälsen VKS455 Hälsen Ljusnan
56 Härnen SE673631-153708 Härnen VKS588 Härnen Gavleån
57 Häsbosjön SE677658-150924 Häsbosjön VKS355 Häsbosjön Ljusnan
58 Häsboån SE678364-150422 Häsboån VKV360 Frösteboån Ljusnan
59 Hävlungsbäcken SE686923-152467 Hävlungsbäcken VKV036 Haverbäcken Delångersån
60 Hötjänsbäcken SE673374-153293 Hötjänsbäcken VKV634 Hötjärnsbäcken Gavleån
61 Hötjärnsbäcken SE672889-153516 Hötjärnsbäcken VKV189 Borrsjöån Gavleån
62 Hötjärnsbäcken SE672991-153530 Hötjärnsbäcken VKV186 Hötjärnsbäcken Gavleån
63 Ijungen SE681368-154608 Ijungen VKS144 Iljungen Norralaån
64 Järsjön SE681168-155957 Järsjön VKS167 Järsjön Norralaån
65 Jönsån SE677890-152540 Jönsån BFK 13 Testeboån
66 Kalven SE682926-148945 Kalven VKS391 Ljusnan
67 Kalvsån SE682920-148899 Kalvsån VKV392 Ljusnan
68 Klockarån SE688002-151026 Klockarån VKV224 Klockarån Ljusnan
69 Klockarån SE688194-151813 Klockarån VKV226 Ljusnan
70 Knopplångsjön SE683039-143920 Knopplångsjön VKS688 Dalälven
71 Kroksjöån/Håvaån SE683406-145554 Kroksjöån/Håvaån VKV418 Håvaån Ljusnan
72 Kvarnån SE685015-146534 Kvarnån VKV397 Kvarnån Ljusnan
73 Källsjöbäcken SE683432-155276 Källsjöbäcken VKV095 Källsjöbäcken Nianån
74 Källsjön SE683582-154935 Källsjön VKS092 Nianån
75 Kölsjön SE685937-148363 Kölsjön VKS227 Kölsjön Ljusnan
76 Kölsjöån SE676042-152228 Kölsjöån VKV563 Kölsjöån Testeboån
77 Kölsjöån SE684749-144009 Kölsjöån VKV307 Voxnan Ljusnan
78 Kölsjöån och Stenån SE676686-151600 Kölsjöån och Stenån VKV562 Kölsjöån Testeboån
79 Ladmyrbäcken SE685435-146235 Ladmyrbäcken VKV396 Ljusnan
80 Laxbäcken SE673569-153956 Laxbäcken VKV589 Laxbäcken Gavleån
81 Laxtjärnen SE682583-154466 Laxtjärnen VKS123 Enångersån Kustområde
82 Lilla Abborrtjärn SE684099-143237 Lilla Abborrtjärn VKS291 Ljusnan
83 Lill-Hälsen SE682093-154477 Lill-Hälsen VKS456 Lill-Hälsen Ljusnan
84 Lillvallssjön SE683888-154049 Lillvallssjön VKS460 Lillvallssjön Ljusnan
85 Lissjön SE683280-143983 Lissjön VKS689 Dalälven
86 Lorttjärn SE675606-153464 Lorttjärn VKS529 Testeboån
87 Lorttjärnen SE682873-155260 Lorttjärnen VKS126 WA96729095 Kustområde
88 Lumpån SE686432-152444 Lumpån VKV073 WA28696450 Delångersån
89 Långbobäcken SE673016-154004 Långbobäcken VKV643 WA95986089 Gavleån
90 Långbrosbodsjön SE681879-155233 Långbrosbodsjön VKS168 Långbrosbodsjön Norralaån
91 Långnäsån SE677798-155525 Långnäsån VKV482 Stugtjärnsbäcken Skärjån
92 Långnäsån SE677875-155502 Långnäsån BF 148 Stugtjärnsbäcken Skärjån
93 Mosjön SE677127-153641 Mosjön VKS548 Mosjön Testeboån
94 Mosjöån SE676272-154368 Mosjöån VKV551 Moån Testeboån
95 Mosjöån SE676816-154078 Mosjöån VKV547 Moån Testeboån
96 Mossatjärn SE684200-143340 Mossatjärn VKS290 Ljusnan
97 Måndagsstjärnsbäcken SE677989-151812 Måndagsstjärnsbäcken BFF 3 Testeboån
98 Mödängsbosjön SE677898-151514 Mödängsbosjön VKS582 Mödängsbosjön Testeboån
99 Mörtsjöbäcken (Rojärvi) SE673737-153404 Mörtsjöbäcken (Rojärvi) VKV605 WA92032326 Gavleån
100 Mörtsjön(Sjösv) SE677858-151456 Mörtsjön(Sjösv) VKS580 Mörtsjön Testeboån
101 Mörttafsen SE677211-153036 Mörttafsen VKS568 Testeboån
102 Mörttjärnsbäcken SE676257-154364 Mörttjärnsbäcken VKV544 Mörttjärnsbäcken Testeboån
103 N Kölsjön SE684636-143964 N Kölsjön VKS305 Nedra-Kölsjön Ljusnan
104 N Rävsjön SE684568-143373 N Rävsjön VKS306 Ljusnan
105 N Virkasjärvi SE684287-143711 N Virkasjärvi VKS308 Norra Virkasjärv Ljusnan
106 Nannsjön SE678020-153622 Nannsjön VKS471 Nannsjön Skärjån
107 Norralaån SE681309-155024 Norralaån VKV160 Norralaån
108 Norrbodtjärn SE681546-155675 Norrbodtjärn VKS169 Norrbodtjärn Norralaån
109 Norrån SE680642-156132 Norrån VKV172 Bodbäcken Norralaån
110 Norrån SE681145-155871 Norrån VKV171 Bodbäcken Norralaån
111 Norrån SE681495-155478 Norrån VKV170 Norrån Norralaån
112 Nybobäcken SE677918-150697 Nybobäcken VKV356 WA12035857 Ljusnan
113 Nyboån SE682635-155124 Nyboån VKV129 Enångersån Kustområde
114 Nyvallssjön SE684189-154075 Nyvallssjön VKS461 Nyvallssjön Ljusnan
115 Nyvallsån SE683607-153387 Nyvallsån VKV704, BF 26 Isteån Ljusnan
116 Ondtjärn SE678412-154343 Ondtjärn VKS475 Ondtjärn Skärjån
117 Opptjärn SE687666-157321 Opptjärn VKS008 Harmångersån
118 Orsälven SE683000-143374 Orsälven VKV661 Orsälven Dalälven
119 Prästvallsbäcken SE683573-154846 Prästvallsbäcken VKV094 Nianån
120 Pållatjärn SE688498-150536 Pållatjärn VKS206 Ljusnan
121 Ramen SE677527-153059 Ramen VKS569 Ramen Testeboån
122 Ramtjärnarna SE677559-153202 Ramtjärnarna VKS570 Testeboån
123 Ramån SE677199-153000 Ramån VKV571 Testeboån
124 Redsjösjön SE683036-155556 Redsjösjön VKS089 Redsjösjön Nianån
125 Risbergsån SE688710-150814 Risbergsån VKV215 Dysån Ljusnan
126 Risolamm SE682778-144195 Risolamm VKS690 Dalälven
127 Rojärvi SE673636-153400 Rojärvi VKS602 WA92032326 Gavleån
128 Rotemobotjärn SE677589-154042 Rotemobotjärn VKS522 Rotemobodtjärn Hamrångeån
129 Rännsjöbäcken SE675270-154637 Rännsjöbäcken VKV554 Rännsjöbäcken Testeboån
130 Rödtjärn SE678373-153240 Rödtjärn VKS270 Gammelbodbäcken Ljusnan
131 Rötjärn SE678354-154190 Rötjärn VKS474 Ovanbäcken Skärjån
132 Röttjärnsbäcken SE678270-154343 Röttjärnsbäcken VKV465 Ovanbäcken Skärjån
133 Röttjärnsbäcken SE678326-154225 Röttjärnsbäcken VKV478 Ovanbäcken Skärjån
134 S Virkasjärvi SE684144-143722 S Virkasjärvi VKS672 Dalälven
135 Saggån SE677921-152006 Saggån VKV586 Saggån Testeboån
136 Sandsjöbäcken SE673835-153963 Sandsjöbäcken VKV604 Gavleån
137 Sandsjöån SE682031-145554 Sandsjöån VKV682 Sandsjöån Dalälven
138 Sandsjöån SE683305-144776 Sandsjöån VKV679 Dalälven
139 Sandsjöån SE683678-144351 Sandsjöån VKV678 Dalälven
140 Sidsjöbäcken SE675138-153201 Sidsjöbäcken VKV595 Sidsjöbäcken Gavleån
141 Skogssjön SE683180-143995 Skogssjön VKS691 Dalälven
142 Skogssjöån SE682827-143920 Skogssjöån VKV693 Skogssjöån Dalälven
143 Skråsstjärn SE686578-152009 Skråsstjärn VKS071 Skråsstjärnen Delångersån
144 Skvallerbäcken SE685459-148249 Skvallerbäcken VKV240 WA67530923 Ljusnan
145 Skyttån SE681885-154701 Skyttån VKV158 Norralaån
146 Skålsjön SE685783-155786 Skålsjön VKS041 Skålsjön Delångersån
147 Skålsjötjärnen SE685755-155848 Skålsjötjärnen VKS042 Skålsjötjärnen Delångersån
148 Skålvallssjön SE687014-149086 Skålvallssjön VKS265 Skålvallssjön Ljusnan
149 Sorgån SE686805-149320 Sorgån VKV266 Sorgån Ljusnan
150 St Abborrtjärn SE684070-143279 St Abborrtjärn VKS292 Ljusnan
151 St Dalsjön SE683377-153277 St Dalsjön VKS462 Stora Dalsjön Ljusnan
152 St Gönsjön SE684252-143133 St Gönsjön VKS293 Ljusnan
153 St Öratjärn SE675552-153612 St Öratjärn VKS530 Stor-Öratjärnen Testeboån
154 Stensjöbäcken SE685770-146395 Stensjöbäcken VKV401 Loån Ljusnan
155 Stensjön SE686181-155596 Stensjön VKS023 Stensjön Kustområde
156 Stenån SE676660-151735 Stenån VKV567 Stenån Testeboån
157 Stocksboån SE684521-150174 Stocksboån VKV247 Stocksboån Ljusnan
158 Storbackstjärn SE677814-154742 Storbackstjärn VKS477 Skärjån
159 Storsjön SE677566-154807 Storsjön VKS476 Storsjön Skärjån
160 Storsjön SE681803-154758 Storsjön VKS153 Storsjön Norralaån
161 Stor-Vrången SE677349-154362 Stor-Vrången VKS523 Stor-Vrången Hamrångeån
162 Strömsholmsån SE672415-152967 Strömsholmsån VKV618 Glasboån Gavleån
163 Strömsholmsån SE672498-152843 Strömsholmsån VKV628 Strömsholmsån Gavleån
164 Stugbackssjön SE677698-153143 Stugbackssjön VKS511 Hamrångeån Testeboån
165 Stugsjöbäcken SE677945-151701 Stugsjöbäcken VKV585 Saggån Testeboån
166 Stugsjön SE677906-151645 Stugsjön VKS581 Stugsjön Testeboån
167 Stugsjön SE688217-151633 Stugsjön VKS223 Ljusnan
168 Sundsjön SE678174-153310 Sundsjön VKS272 Sundsjön Ljusnan
169 Sundsjöån SE683519-144768 Sundsjöån BF 197 Dalälven
170 Svartån SE686199-155873 Svartån VKV021 Sunnån Kustområde
171 Svartån SE686231-156161 Svartån BF 13 Sunnån Kustområde
172 Svartån SE686256-156165 Svartån VKV024 Sunnån Kustområde
173 Svinsjön SE672233-152602 Svinsjön VKS624 Svinsjön Gavleån
174 Sänningsån SE688557-150722 Sänningsån VKV212 Ljusnan
175 Tansbäcken SE674407-153936 Tansbäcken VKV591 Tansbäcken Gavleån
176 Tansen SE674863-153845 Tansen VKS590 Tansen Gavleån
177 Tolvören SE675504-155840 Tolvören VKS517 Hamrångeån
178 Tygstabodån/Trönöån SE681114-155300 Tygstabodån/Trönöån VKV157 Norralaån
179 Tönsån SE677734-154389 Tönsån VKV467 Skärjån Skärjån
180 Uttertjärnsbäcken SE684360-143610 Uttertjärnsbäcken VKV319 Voxnan Ljusnan
181 V Gällsjön SE678202-152784 V Gällsjön VKS273 Västra Gällsjön Ljusnan
182 V Nottjärn SE677977-151128 V Nottjärn VKS354 Västra Nottjärnen Ljusnan
183 V Saggen SE677935-151958 V Saggen VKS583 Västra Saggen Testeboån
184 Vandelån SE685391-148403 Vandelån VKV241 Skarpån Ljusnan
185 Vassjön SE682899-144502 Vassjön VKS684 Vassjön Dalälven
186 Vassjöån SE682200-144616 Vassjöån VKV685 Dalälven
187 Vekarskogsbäcken SE685342-148747 Vekarskogsbäcken VKV232 Skarpån Ljusnan
188 Vittersjön SE675166-155894 Vittersjön VKS513 Vittersjön Hamrångeån
189 Vittsjöbosjön SE677847-151753 Vittsjöbosjön VKS584 Vittsjöbosjön Testeboån
190 Vrångån SE677417-154797 Vrångån VKV521 Vrångån Hamrångeån
191 Vrångån SE677527-154272 Vrångån VKV520 Vrångån Hamrångeån
192 Västra Hävlungen SE686904-152374 Västra Hävlungen VKS034 Delångersån
193 Västra Jönsen SE678301-152423 Västra Jönsen VKS576 Testeboån
194 Västtjärsån SE686170-156385 Västtjärsån VKV025 Sunnån Kustområde
195 Ylajärv SE683355-143854 Ylajärv VKS692 Dalälven
196 Åtjärnarna SE682008-155437 Åtjärnarna VKS113 Långvindsån Kustområde
197 Åtjärnsbäcken SE681888-156418 Åtjärnsbäcken VKV112 Långvindsån Kustområde
198 Åtjärnsbäcken SE681911-155952 Åtjärnsbäcken VKV115 Långvindsån Kustområde
199 Åtjärnsbäcken SE681932-155909 Åtjärnsbäcken BF 8 Långvindsån Kustområde
200 Ängaån SE682472-153766 Ängaån VKV457 Ängaån Ljusnan
201 Örabäcken SE686461-152490 Örabäcken VKV078 WA36427429 Delångersån
202 Örantjärn SE685788-148685 Örantjärn VKS253 Ljusnan
203 Örantjärn SE685966-147569 Örantjärn VKS237 WA53605811 Ljusnan
204 Örantjärnen SE686062-155843 Örantjärnen VKS043 Delångersån
205 Öratjärnsbäcken SE675744-153823 Öratjärnsbäcken VKV528 WA28222124 Testeboån
206 Österhocklan SE685206-146682 Österhocklan VKV403 Loån Ljusnan
207 Österhocklan SE685600-146559 Österhocklan VKV402 Loån Ljusnan
208 Övre Mörttjärn SE677492-154033 Övre Mörttjärn VKS524 WA20631987 Hamrångeån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abborrtjärn SE678333-151842 Abborrtjärn VKS538 Testeboån
2 Abborrtjärn SE682777-145380 Abborrtjärn VKS663 Dalälven
3 Aldersjön SE681415-156576 Aldersjön VKS110 Aldersjön Kustområde
4 Bergaån SE680031-155604 Bergaån VKV164 Kustområde
5 Björnsjön SE684173-143450 Björnsjön VKS664 Björnsjön Dalälven
6 Björsösjön SE686404-148957 Björsösjön VKS257 Ljusnan
7 Blakan SE678603-155144 Blakan VKS177 Blakan Ljusnan
8 Borrsjöån SE673240-153152 Borrsjöån VKV642 Gavleån
9 Brassbergssjön SE688174-151860 Brassbergssjön VKS218 Ljusnan
10 Bresiljeån SE676360-153225 Bresiljeån VKV535 Testeboån Testeboån
11 Bresiljeån SE677254-152657 Bresiljeån VKV536 Testeboån
12 Brändsjön SE683384-145217 Brändsjön VKS677 Dalälven
13 Bursjön SE677577-153799 Bursjön VKS504 Hamrångeån
14 Bursjön SE682837-150738 Bursjön VKS425 Ljusnan
15 Bursjön SE687321-153864 Bursjön VKS047 Delångersån
16 Buvallssjön SE686706-146636 Buvallssjön VKS286 Ljusnan
17 Byhedsjön SE681305-157184 Byhedsjön VKS111 Kustområde
18 Bäckmorån SE683119-155946 Bäckmorån VKV091 Holmsbäcken Nianån
19 Böles-Noran SE677412-156336 Böles-Noran VKS488 Böles-Noran Skärjån
20 Dalån SE682850-153590 Dalån VKV463 Isteån Ljusnan
21 Digertjärn SE685914-144138 Digertjärn VKS298 Ljusnan
22 Djupsjöbäcken SE677926-154011 Djupsjöbäcken VKV466 Skärjån
23 Djuptjärn SE686061-156740 Djuptjärn VKS020 Kustområde
24 Dyrån SE689093-157653 Dyrån VKV003 Dyrån Kustområde
25 Dyrån SE689094-157652 Dyrån VKV002 Dyrån Kustområde
26 Dysån SE688305-150794 Dysån VKV213 Dysån Ljusnan
27 Dåasen SE684554-147191 Dåasen VKS406 Dåasen Ljusnan
28 Enskogssjöarna SE687283-148413 Enskogssjöarna VKS277 Nedre Enskogssjön Ljusnan
29 Enån SE687006-148646 Enån VKV282 Enån Ljusnan
30 Enån SE687580-148284 Enån VKV281 Ljusnan
31 Flarksjön SE683874-143954 Flarksjön VKS665 Dalälven
32 Galmsjöbäcken SE672562-152917 Galmsjöbäcken VKV625 Glasboån Gavleån
33 Gammelvallstjärn SE686264-148391 Gammelvallstjärn VKS258 Ljusnan
34 Getögat SE673054-153805 Getögat VKS637 Gavleån
35 Glassboån SE672287-153169 Glassboån VKV627 Vallbyån Gavleån
36 Gossatjärnen SE677227-151340 Gossatjärnen VKS564 Långsjön Testeboån
37 Grannäsen SE678408-151358 Grannäsen VKS539 Grannäsen Testeboån
38 Grannäsån/Långsjöån SE678173-151913 Grannäsån/Långsjöån VKV540 Testeboån Testeboån
39 Grossjön SE681814-154304 Grossjön VKS143 Grossjön Norralaån
40 Grottsjöbäcken SE682395-155470 Grottsjöbäcken VKV117 Grottsjöbäcken Kustområde
41 Grottsjön SE682252-155269 Grottsjön VKS119 Grottsjön Kustområde
42 Grundvattnet SE684006-150154 Grundvattnet VKS244 Ljusnan
43 Gryckån SE683687-148171 Gryckån VKV389 Gryckån Ljusnan
44 Gryssjön SE678418-152120 Gryssjön VKS573 Testeboån
45 Grängsjön SE682722-155169 Grängsjön VKS125 Grängsjön Kustområde
46 Gårdsjön SE672042-152996 Gårdsjön VKS622 Gårdsjön Gavleån
47 Gårdsjön SE689183-157500 Gårdsjön VKS002 Gårdsjön Kustområde
48 Gåstjärnen SE681654-155184 Gåstjärnen VKS138 Norralaån
49 Gäddsjön SE681624-154220 Gäddsjön VKS443 Ljusnan
50 Gäddtjärn SE672479-152743 Gäddtjärn VKS626 Gavleån
51 Gäddtjärnsån SE672316-152919 Gäddtjärnsån VKV619 Vallbyån Gavleån
52 Gällsjön SE683674-147917 Gällsjön VKS377 Gällsjön Ljusnan
53 Halvstensån SE673228-153824 Halvstensån VKV641 Ginsjöbäcken Gavleån
54 Harsabäcken SE683195-150636 Harsabäcken VKV435 Harsabäcken Ljusnan
55 Harsabäcken SE683352-150762 Harsabäcken VKV434 Harsabäcken Ljusnan
56 Homobäcken SE687444-157297 Homobäcken VKV009 Harmångersån
57 Hornsjön SE683143-155656 Hornsjön VKS088 Hornsjön Nianån
58 Hålldammen SE673492-154483 Hålldammen VKS596 Gavleån
59 Hälftasen SE682096-148561 Hälftasen VKS372 Ljusnan
60 Hällsjön SE674068-155702 Hällsjön VKS655 Hällsjön Gavleån
61 Högbergstjärn SE683461-151757 Högbergstjärn VKS198 Ljusnan
62 Hötjänsbäcken SE673281-153369 Hötjänsbäcken VKV635 Hötjärnsbäcken Gavleån
63 Igeltjärn SE680061-155736 Igeltjärn VKS162 Kustområde
64 Järvsjön SE673784-155146 Järvsjön VKS646 Gavleån
65 Kalven SE677419-156290 Kalven VKS489 Skärjån
66 Karsjöbäcken SE685809-147304 Karsjöbäcken VKV414 Ljusnan
67 Karsjön SE685952-147232 Karsjön VKS411 Ljusnan
68 Kittesjön SE686715-156491 Kittesjön VKS030 Kittesjön Harmångersån
69 Klockarsjön SE688055-151349 Klockarsjön VKS219 Klockarsjön Ljusnan
70 Klubboån SE684832-154279 Klubboån VKV063 Klubboån Delångersån
71 Kroksjön SE676738-153403 Kroksjön VKS532 Kroksjön Testeboån
72 Kroksjön SE677422-153930 Kroksjön VKS510 Hamrångeån
73 Kroksjön SE683696-145460 Kroksjön VKS423 Kroksjön Ljusnan
74 Kumsjöån I SE688564-150983 Kumsjöån I VKV216 Kumsjöån Ljusnan
75 Kumsjöån II SE688598-151131 Kumsjöån II VKV217 Kumsjöån Ljusnan
76 Kvarnån SE688178-148155 Kvarnån VKV280 Enån Ljusnan
77 Källsjöbäcken SE683586-154981 Källsjöbäcken VKV102 Källsjöbäcken Nianån
78 Källsvedsbäcken SE687253-156150 Källsvedsbäcken VKV011 Harmångersån
79 Kölsjön SE676747-151313 Kölsjön VKS560 Kölsjön Testeboån
80 Laggarboån SE669396-153892 Laggarboån VKV701 Dalälven
81 Laggarboån SE669396-154266 Laggarboån VKV694 Laggarboån Dalälven
82 Laggarboån SE669498-154044 Laggarboån VKV702 Laggarboån Dalälven
83 Laån SE674743-154643 Laån VKV541 Laån Testeboån
84 Lettolamm SE682975-146335 Lettolamm VKS296 Ljusnan
85 Lilla Aldringen SE687302-153739 Lilla Aldringen VKS048 Delångersån
86 Lilla Mörtsjön SE673765-153415 Lilla Mörtsjön VKS599 Gavleån
87 Lillhamrasjön SE682476-146173 Lillhamrasjön VKS420 Stenslåsjön Ljusnan
88 Lill-Nien SE683120-154174 Lill-Nien VKS105 Lill-Nien Nianån
89 Lillskogssjön SE683883-148276 Lillskogssjön VKS380 Lillskogssjön Ljusnan
90 Lillån SE685750-144166 Lillån VKV302 Lillån Ljusnan
91 Lindesjön SE681746-155711 Lindesjön VKS114 Kustområde
92 Lindstasjön SE683708-148325 Lindstasjön VKS378 Lindstasjön Ljusnan
93 Liss-Rännsjön SE675163-154664 Liss-Rännsjön VKS552 Liss-Rännsjön Testeboån
94 Ljustjärn SE677896-153618 Ljustjärn VKS469 Djupsjön Skärjån
95 Loftssjön SE681247-149066 Loftssjön VKS367 Loftssjön Ljusnan
96 Losesjön SE680992-156506 Losesjön VKS134 Losesjön Kustområde
97 Långbobäcken SE673080-153860 Långbobäcken VKV640 Gavleån
98 Lången SE683046-147946 Lången VKS375 Lången Ljusnan
99 Långmyrsjön SE687065-153820 Långmyrsjön VKS049 Långmyrsjön Delångersån
100 Långsjöbäcken SE691000-149470 Långsjöbäcken VKV006 Långsjöbäcken Ljungan
101 Mackskalasjöbäcken SE682265-148124 Mackskalasjöbäcken VKV390 Mackskalabäcken Ljusnan
102 Medasen SE687992-151840 Medasen VKS221 Ljusnan
103 Milsjön SE683890-151356 Milsjön VKS200 Milsjön Ljusnan
104 Milån SE683936-151555 Milån VKV205 Milån Ljusnan
105 Måcksjön SE675313-153323 Måcksjön VKS593 Måcksjön Gavleån
106 Mångeln SE674761-154550 Mångeln VKS541 Mångeln Testeboån
107 Mångtjärnsån SE687192-148928 Mångtjärnsån VKV267 Sorgån Ljusnan
108 Mångån-Sättnäsån SE685135-147370 Mångån-Sättnäsån VKV415 Ljusnan
109 Mörttjärn SE676614-153755 Mörttjärn VKS542 Testeboån
110 Mörttjärn SE683894-151170 Mörttjärnsbäcken VKV204 Ljusnan
111 N Kyrktjärn SE677975-155420 N Kyrktjärn VKS483 Skärjån
112 Ne Hälltjärn SE677016-151453 Ne Hälltjärn VKS565 Testeboån
113 Ne Mångsjön SE685468-147402 Ne Mångsjön VKS412 Ljusnan
114 Ne Sandsjön SE674025-153925 Ne Sandsjön VKS601 Gavleån
115 Ned Flärksjön SE684625-143494 Ned Flärksjön VKS309 Ljusnan
116 Ore älv (Nordkap) SE683270-143303 Ore älv (Nordkap) VKV659 Orsälven Dalälven
117 Orsmilen SE683618-151387 Orsmilen VKS202 Ljusnan
118 Pengerbäcken SE673893-153345 Pengerbäcken VKV609 Gavleån
119 Risbergsjön SE689104-150679 Risbergsjön VKS208 Ljusnan
120 Risbergsån SE688570-150910 Risbergsån VKV214 Dysån Ljusnan
121 Rorån SE682241-153297 Rorån VKV450 Ljusnan
122 Rossån SE682509-150428 Rossån VKV440 Rossån Ljusnan
123 Råbosjön SE685714-156527 Råbosjön VKS026 Kustområde
124 Räkasjöarna SE681145-147709 Räkasjöarna VKS370 Ljusnan
125 Rävsjötjärnarna SE684290-143402 Rävsjötjärnarna VKS317 Ljusnan
126 Rönningsbäcken SE685731-153503 Rönningsbäcken VKV066 Rönningsbäcken Delångersån
127 Rötjärnsbäcken SE678637-153318 Rötjärnsbäcken VKV276 Gammelbodbäcken Ljusnan
128 S Linasen SE682299-148517 S Linasen VKS373 Ljusnan
129 S Maskinsjön SE682484-154017 S Maskinsjön VKS452 Ljusnan
130 Sandsjön SE683067-144879 Sandsjön VKS676 Sandsjön Dalälven
131 Sarvtjärn SE688039-151706 Sarvtjärn VKS222 Ljusnan
132 Selingen SE685048-147582 Selingen VKS409 Ljusnan
133 Selingsbäcken SE685176-147490 Selingsbäcken VKV410 Ljusnan
134 Sidskogssjön SE682930-150447 Sidskogssjön VKS427 Sidskogssjön Ljusnan
135 Skärjån SE677124-157070 Skärjån VKV481 Skärjån Skärjån
136 Slåttjärnsbäcken SE678665-152068 Slåttjärnsbäcken VKV332 Ljusnan
137 Snåltjärn SE675613-153353 Snåltjärn VKS594 Gavleån
138 St Aldringen SE687299-153786 St Aldringen VKS050 Delångersån
139 St Hässjabergstjärn SE683233-147643 St Hässjabergstjärn VKS374 Ljusnan
140 St Lafsen SE683525-149960 St Lafsen VKS436 Ljusnan
141 St Medskogssjön SE674038-155024 St Medskogssjön VKS645 Gavleån
142 St Svartsjön SE687083-152050 St Svartsjön VKS083 Svartsjöarna Delångersån
143 St Örtjärn SE680351-155366 St Örtjärn VKS163 Kustområde
144 St Örtjärn SE681288-154739 St Örtjärn VKS147 Norralaån
145 Starrtjärnen SE684123-143809 Starrtjärnen VKS669 Dalälven
146 Stavsätrabäcken SE683390-149923 Stavsätrabäcken VKV442 Ljusnan
147 Stenbittjärn SE683942-144259 Stenbittjärn VKS675 Dalälven
148 Stensjön SE684280-148377 Stensjön VKS388 Ljusnan
149 Stensjön SE686621-146938 Stensjön VKS285 Ljusnan
150 Storhamrasjön SE682688-146099 Storhamrasjön VKS421 Storhamrasjön Ljusnan
151 Stor-Målsjön SE686451-157057 Stor-Målsjön VKS029 Harmångersån
152 Stor-Nien SE683200-155103 Stor-Nien VKS104 Stornien Nianån
153 Stråsjö-Långtjärn SE687317-152189 Stråsjö-Långtjärn VKS085 Stråsjö Långtjärnen Delångersån
154 Stugutjärn SE684738-148801 Stugutjärn VKS252 Stugutjärn Ljusnan
155 Sundsjön SE684470-150014 Sundsjön VKS246 Ljusnan
156 Svansjön SE678510-156312 Svansjön VKS197 Kustområde
157 Svartbäcken SE683376-155722 Svartbäcken VKV106 Svartbäcken Nianån
158 Svartvallstjärn SE683764-154705 Svartvallstjärn VKS101 Svartvallstjärnen Nianån
159 Svartån SE679265-151566 Svartån VKV340 Svartån Ljusnan
160 Svartån SE687142-152144 Svartån VKV086 Gladbäcken Delångersån
161 Svartån SE687158-152420 Svartån VKV087 Gladbäcken Delångersån
162 Sänningen SE688635-150615 Sänningen VKS207 Sänningen Ljusnan
163 Sättnässjön SE685131-147245 Sättnässjön VKS408 Ljusnan
164 Säverängsån SE673430-155509 Säverängsån VKV654 Gavleån
165 Sörsandsbäcken SE684361-159010 Sörsandsbäcken VKV018 Kustområde
166 Sörsjön SE687212-156130 Sörsjön VKS010 Harmångersån
167 Tallsjöbäcken SE682049-144770 Tallsjöbäcken VKV657 Dalälven
168 Tallsjön SE682498-144711 Tallsjön VKS656 Dalälven
169 Tevansjön SE688502-148220 Tevansjön VKS279 Tevansjön Ljusnan
170 Titjärnen SE673087-153756 Titjärnen VKS638 Gavleån
171 Tolockbäcken SE682704-155343 Tolockbäcken VKV132 Tolockabäcken Kustområde
172 Tolocksjön SE682810-155405 Tolocksjön VKS127 Tolocksjön Kustområde
173 Tovåsbäcken SE686388-152878 Tovåsbäcken VKV030 Delångersån
174 Tovåsbäcken SE686400-152870 Tovåsbäcken VKV081 Delångersån
175 Tovåssjön SE686609-152808 Tovåssjön VKS079 Tovåssjön Delångersån
176 Trubbingen SE683530-143292 Trubbingen VKS660 Trubbingen Dalälven
177 Trygg-Tyckeln SE685858-143852 Trygg-Tyckeln VKS299 Trygg-Tyckeln Ljusnan
178 Trönöån SE681686-154778 Trönöån VKV155 Norralaån
179 Tvåtjärnarna SE682059-154281 Tvåtjärnarna VKS154 Norralaån
180 Tygstabodsjön SE681093-155029 Tygstabodsjön VKS142 Norralaån
181 Tygstabodån SE681206-155116 Tygstabodån VKV161 WA50640843 Norralaån
182 Tönsen SE677989-154009 Tönsen VKS472 Skärjån
183 Tönsån SE677845-154174 Tönsån VKV473 Skärjån
184 Utnäsbobäcken SE683366-155938 Utnäsbobäcken VKV043 Kakelbäcken Nianån
185 Utnäsbobäcken SE683398-155850 Utnäsbobäcken VKV099 Kakelbäcken Nianån
186 Utnäsbosjön SE683517-155806 Utnäsbosjön VKS100 Utnäsbosjön Nianån
187 Uttertjärn SE684362-143603 Uttertjärn VKS304 Ljusnan
188 Villingen SE686494-148768 Villingen VKS259 Ljusnan
189 Villsjön SE679428-154972 Villsjön VKS186 Ljusnan
190 Vinnfar SE683401-150477 Vinnfar VKS429 Vinnfar Ljusnan
191 Vinnfarsån SE682659-150519 Vinnfarsån VKV431 Rösteån Ljusnan
192 Vinnfarsån SE682867-150600 Vinnfarsån VKV432 Rösteån Ljusnan
193 Vällingen SE673387-155022 Vällingen VKS650 Gavleån
194 Väster Borrsjön SE686487-146855 Väster Borrsjön VKS287 Västerborrsjön Ljusnan
195 Västersjön SE683574-147831 Västersjön VKS376 Västersjön Ljusnan
196 Västersjön SE684052-145466 Västersjön VKS422 Västersjön Ljusnan
197 Västängstjärn SE688040-156251 Västängstjärn VKS013 Harmångersån
198 Älgshorn SE673449-153725 Älgshorn VKS639 Gavleån
199 Älvsjön SE688257-154842 Älvsjön VKS007 Harmångersån
200 Ö Jönsen SE678067-152532 Ö Jönsen VKS575 Testeboån
201 Öjaren SE672883-155647 Öjaren VKS644 Ålhusdammen Gavleån
202 Öjungen SE681414-154051 Öjungen VKS444 Öjungen Ljusnan
203 Örtjärnen SE685690-153061 Örtjärnen VKS065 Delångersån
204 Örvallsbäcken SE684265-154541 Örvallsbäcken VKV060 Delångersån
205 Örvallssjön SE687580-153048 Örvallssjön VKS082 Delångersån
206 Öster Borrsjön SE686373-147015 Öster Borrsjön VKS288 Öster-Borrsjön Ljusnan
207 Öv Hälltjärn SE676970-151448 Öv Hälltjärn VKS566 Testeboån