KEU, Gävleborgs län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kalkningseffektuppföljning Gävleborgs län. Omfattar kemisk effektuppföljning och bottenfauna provtagning på utvalda lokaler.
Godkänd
2011-02-23 17:01
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1979
-
Pågående
Gävleborg
Dalarna
Jämtland
2011-02-23 16:51
2016-11-28 15:14

Bottenfaunaundersökning inom KEU.
Undersökningstyper Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – M42-inventering med riktat urval (mikrobiotoper)
Startår 2001 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Bottenfauna 2001 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
ASPT 2016 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
BF provtas på initiativ av kalkningsverksamheten
DJ-index 2016 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
BF provtas på initiativ av kalkningsverksamheten
MISA 2016 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
BF provtas på initiativ av kalkningsverksamheten